•   0314257884
  •   Strada Cuza Voda Nr. 51, București, Sector 4, Cod poștal 040281

Olimpiada de Limba și Literatura Română – etapa Județeană/Municipală

  Ref: Olimpiada de limba și literatura română  clasele V-VIII- etapa județeană/municipală- 12 martie 2022 Proba scrisă se va desfășura în intervalul 10.00-13.00 Intrarea elevilor în sălile de concurs se va realiza între 9.00-9.30 , pe baza carnetului de elev vizat/CI. Unitatea noastră de învățământ este situată pe strada Cuza-Vodă nr.51, ( fostă Oițelor ) […]

Read More »