CONCURSUL DE CHIMIE LAZĂR EDELEANU 25 MARTIE 2023

Referitor la lista olimpiadelor și concursurilor școlare organizate și desfășurate în anul școlar 2022-2023

CONCURSUL DE CHIMIE  LAZĂR EDELEANU

  ETAPA JUDEȚEANĂ 

 25 martie 2023

Anexa 2 la O.M.E  nr.3027/12.01.2023

 • Elevii vor fi prezenti in sala intre 13.30 si 14.00.
 • Concursul incepe la ora 14.30 si dureaza 2 ore. Elevii au voie sa paraseasca sala de concurs cel mai devreme dupa o ora.  Candidatii trebuie sa aiba asupra lor CI/BI, carnet elev, pix sau stilou cu cerneala albastra şi un calculator simplu
 • Candidatii sunt repartizati în sali, conform planificarii facute de comisia de organizare a concursului. Asistentii verifica documentul de identitate al fiecarui candidat aflat în sala.Candidatii au voie sa aiba asupra lor un calculator simplu
 • Se interzice candidatilor sa patrunda în sala cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite, însemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu telefoane mobile si cu orice mijloc electronic de stocare a informatiei sau de comunicare. Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de catre presedintele comisiei de examen, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu.Orice fraudă sau tentativă de fraudă atrage după sine eliminarea candidatului din examen.

LISTE REPARTIZARE SĂLI CONCURSUL DE CHIMIE LAZĂR EDELEANU

 • Unitatea noastră de învățământ este situată pe strada Cuza-Vodă nr.51, ( fostă Oițelor ) lângă secția de Politie nr.14. Avem intrarea comună cu Colegiul Național  Ion Creangă. Strada Cuza-Vodă este paralelă cu Bd. Dimitrie Cantemir.

Autobuze : 312; 313; 381

Troilebuz :  76

Stație metrou: Piața Unirii  (  Horoscop)

SUCCES TUTUROR ELEVILOR 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ – 25 MARTIE 2023

Referitor la lista olimpiadelor școlare organizate și desfășurate în anul școlar 2022-2023

OLIMPIADA   NAȚIONALĂ  LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ

CLASELE V-XII – ETAPA JUDEȚEANĂ A SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 25 martie 2023

Anexa 2 la O.M.E  nr.3027/12.01.2023

 • Proba scrisă se va desfășura în intervalul 10.00-13.00
 • Intrarea elevilor în sălile de concurs se va realiza între 9.00-9.30, pe baza carnetului de elev vizat/CI.
 • Unitatea noastră de învățământ este situată pe strada Cuza-Vodă nr.51, ( fostă Oițelor ) lângă secția de Politie nr.14. Avem intrarea comună cu Colegiul Național  Ion Creangă. Strada Cuza-Vodă este paralelă cu Bd. Dimitrie Cantemir.

Autobuze : 312; 313; 381

Troilebuz :  76

Stație metrou: Piața Unirii  (  Horoscop)

LISTE REPARTIZARE SĂLI OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ

*Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea de învățământ/centrul de examen sau cu exteriorul.

SUCCES TUTUROR ELEVILOR !

REZULTATE INITIALE OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ NIVELUL 1

REZULTATE INITIALE OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ NIVELUL 2

REZULTATE INITIALE OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ NIVELUL 3

REZULTATE INITIALE OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ NIVELUL 4

 

ANUNȚ CONTESTAȚII

REZULTATE DUPĂ CONTESTAȚII OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ

REZULTATE FINALE OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ

OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ – ETAPA PE SECTOARELE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ

 ETAPA JUDEȚEANĂ/ A  SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREȘTI-CLASELE VII-VIII

  11    martie  2023

LISTE REPARTIZARE SĂLI OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ

CALENDARUL PROBEI SCRISE 

 • Proba scrisă se va desfășura în intervalul   9.00-11.00 
 • Intrarea elevilor în sălile de concurs se va realiza între 8.00.-8.30, pe baza carnetului de elev vizat/CI.
 • Redactarea lucrării se va face doar cu cerneală albastră/pix albastru.
 • Unitatea noastră de învățământ este situată pe strada Cuza-Vodă nr.51, ( fostă Oițelor ) lângă secția de Politie nr.14. Strada Cuza-Vodă nr.51 este paralelă cu Bd. Dimitrie Cantemir. Datorită unei defectiuni la conducta de apă a blocurilor vecine de lângă unitatea noastră de învățământ, mâine 11.03.2023, APA-NOVA va bloca intrarea comună cu Colegiul Național Ion Creangă. Astfel, intrarea în incinta școlii se va face prin strada Cuza Vodă nr .53 ( Policlinica PROVITA )

Autobuze : 312; 313; 381

Troilebuze :  76

Stație metrou: Piața Unirii  (  Horoscop)

 • SÂMBĂTĂ 11 MARTIE : MARȚI 14 MARTIE – Evaluarea și notarea lucrărilor
 • MARȚI 14 MARTIE : ORA 16.00 – Afișarea rezultatelor inițiale
 • MIERCURI 15 MARTIE : 9.00-16.00 – Depunerea cererilor de contestație  la sediul școlii noastre-  elevii participanți port contesta numai punctajul inițial al propriei lucrări scrise. La depunerea contestației elevii vor fi însoțiți de părinte/ reprezentant legal/ tutore legal.
 • Joi 16 martie : Rezolvarea contestațiilor- nota obținută în urma reevaluării lucrării reprezintă nota finală.
 • Vineri 17 martie : ora 14.00 – Afișarea rezultatelor la contestații și a rezultatelor finale.
 1. Regulament privind organizarea si desfasurarea olimpiadei nationale de limba engleza in anul scolar 2022-2023, clasele VII-XII
 2. Anunt etapa pe sectoare a olimpiadei de Limba Engleza – clasele VII-VIII
 3. Criterii de departajare la etapa nationala, clasele VII-VIII
 4. Anunt afisarea rezultatelor
 5. Anunt contestatii

MULT SUCCES TUTUROR ELEVILOR !

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ( O.L.L.R) 4 MARTIE 2023

Ref: Olimpiada de limba și literatura română  clasele V-VIII- etapa județeană/municipală- 04 martie 2023

 

REZULTATE DUPĂ CONTESTAȚII OLIMPIADA DE LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ

REZULTATE FINALE SI PREMII OLLR

 

 


REZULTATE INITIALE OLIMPIADA DE LIMBA SI LITERATURA ROMANA CLS V

REZULTATE INITIALE OLIMPIADA DE LIMBA SI LITERATURA ROMANA CLS VI

REZULTATE INITIALE OLIMPIADA DE LIMBA SI LITERATURA ROMANA CLS VII

REZULTATE INITIALE OLIMPIADA DE LIMBA SI LITERATURA ROMANA CLS VIII

 

ANUNT CONTESTATII

 


 • Proba scrisă se va desfășura în intervalul 10.00-13.00
 • Intrarea elevilor în sălile de concurs se va realiza între 9.00-9.30 , pe baza carnetului de elev vizat/CI.
 • Unitatea noastră de învățământ este situată pe strada Cuza-Vodă nr.51, ( fostă Oițelor ) lângă secția de Politie nr.14. Avem intrarea comună cu Colegiul Național  Ion Creangă. Strada Cuza-Vodă este paralelă cu Bd. Dimitrie Cantemir.

Autobuze : 312; 313; 381

Troilebuze : 73; 76

Stație metrou: Piața Unirii  (  Horoscop)

LISTE REPARTIZARE SĂLI OLIMPIADĂ LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ

 

*Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea de învățământ/centrul de examen sau cu exteriorul.

SUCCES TUTUROR ELEVILOR !