REZULTATE IN URMA CONTESTATIILOR TEST COMPETENTE LINGVISTICE

REZULTATE FINALE TEST COMPETENȚE LINGVISTICE LIMBA ENGLEZĂ


REZULTATE INIȚIALE TEST COMPETENTE LINGVISTICE CU PROGRAM INTENSIV ÎN LIMBA ENGLEZĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a V-a

ANUNȚ CONTESTAȚII

ANEXA_5_cerere_reevaluare_V2023

ANEXA_6_cerere_VIZUALIZARE_V2023


ANUNȚ

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR CARE  SUSȚIN  PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBA  ENGLEZĂ PENTRU ADMITEREA LA CLASA A V-A  INTENSIV ENGLEZĂ

 • Proba scrisă se desfășoară  joi,  15.06.2023 – în intervalul  9.00-10.00
 • Candidații  se vor prezenta joi, 15.06.2023  la ora 8.30 și vor avea pix (stilou) cu cerneală albastră
 • Elevii vor fi preluați din curtea școlii, intrarea profesorilor, de către un membru al comisiei și conduși în sălile de concurs.

 Desfășurarea probei orale conform programării candidaților 

NR. CRT. NUMELE ȘI PRENUMELE SCOALA DE PROVENIENȚĂ INTERVAL ORAR
1 ALSHAAR KHALED SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79 10.30-11.30
2 ANDREI MARA LETIȚIA ȘCOALA GINAZIALĂ NR. 80
3 ANTONESCU SOPHIA TEODORA SCOALA GIMNAZIALĂ LIBERĂ WALDORF
4 BABII CRISTINA BRÂNDUȘA SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79
5 BĂDICA ALEXANDRA VICTORIA SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79
6 BĂLĂNICĂ ELENA MARINA SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79
7 BĂNESCU MARIA SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79
8 BONOIU MIHAI ȘCOALA STEP BY STEP
9 BOTEZATU BIANCA-GABRIELA SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79 11.30-12.30
10 BUZEA MATEI SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79
11 CAZACU ANA MARIA SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79
12 CERNOV EMANUEL SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79
13 CONSTANTIN ILINCA GABRIELA SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 56
14 CREȚU LUCA ANDREI SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79
15 DIACONESCU IOANA DIANA SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79
16 DINULESCU CEZAR ALEXANDRU SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79
17 DUICĂ ALEXANDRU ȘCOALA GIMNAZIALĂ QUEST FIELD 12.30-13.30
18 ENE DAVID VALENTIN SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79
19 ENE PHILIP ALEXANDRU SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79
20 ENE TUDOR SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79
21 FLOREA ANAMARIA SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79
22 FLOREA ANDREI SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79
23 FLOREA SOFIA CRISTINA SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79
24 IONESCU CRISTINA SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79
25 IORDAN ANA MARIA SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79 14.00-15.00
26 IUREA ANA MARIA C.N. MIHAI EMINESCU
27 MORARU MARIA ELENA SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79
28 MORARU VLAD SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79
29 MOTAN CARINA SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79
30 MURARU ALEXANDRA GABRIELA SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79
31 MUȘAT DARIUS SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 195
32 OBANCIA RAUL-ANTONIU SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79
33 PĂTRAȘCU ALEXANDRU IOAN SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 97 15.00-16.00
34 PĂTRAȘCU ANDREEA-MARIA SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 97
35 PEPENAR RADU MIHAI SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79
36 POPA-BOCHIS ANISIA-TEODORA SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79
37 RADU REMUS-ANDREI SCOALA PRIMARĂ SPECTRUM-PALLADY
38 SĂILEANU NATALIA SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79
39 SAVU MIHAI EMANUEL SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79
40 SERAFIM DAMIAN DUMITRU SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79
41 SOREANU BIANCA-ELENA SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79 16.00-17.00
42 TUDOR ANASTASIA MARIA SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79
43 VASILESCU VICTOR STEFAN MARIA INTERNATIONAL SCHOOL OF BUCHAREST
44 VIZITEU DAVID NICOLAS SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 189
45 VLAD MALINA ANA SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79
46 ZAHARIA SARA ELENA SCOALA PRIMARĂ SPECTRUM

Conform adresei ISMB nr. 15059/13.06.2023, testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv al limbii engleze se va desfășura în data de 15.06.2023

PRECIZARI ADMITERE CLASA A V-A LIMBA ENGLEZA INTENSIV

 


Conform adresei ISMB nr. 14498/07.06.2023, concursul privind admiterea în clasa a V-a cu predare a limbii engleze se amână până la o dată ulterioară ce va fi comunicată în timp util

Adresa ISMB amanare oraganizare si desfasurare a testului privind admiterea în clasele a V-a cu predare a limbii engleze

 

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA TESTULUI DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE A V-A  CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ-LIMBA ENGLEZĂ – AN ȘCOLAR 2023-2024

PROCEDURA_ADMITERE_V_2023

GRAFIC_ADMITERE_CLASA_V_2023

 • CERERE DE ÎNSCRIERE LA TESTUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a V-a CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A LIMBII ENGLEZE

ANEXA_1_V2023

 • CERERE DE RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE A REZULTATELOR OBȚINUTE LA EXAMENE CU RECUNOAȘTERE INTERNAȚIONALĂ

ANEXA_2_cerere_echivalareV2023

 • CERERE DE REEVALUARE A LUCRĂRII SCRISE  la Testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

ANEXA_5_cerere_reevaluare_V2023

 • CERERE DE VIZUALIZARE  a lucrării scrise la Testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

ANEXA_6_cerere_VIZUALIZARE_V2023

Planul de școlarizare pentru clasa a V-a ( clasă cu predare intensivă a limbii engleze în anul școlar 2023-2024)

 • Nr. clase : 1 / Nr. elevi : 25 

Candidații cărora le sunt recunoscute și echivalate rezultatele obținute la examenele cu recunoaștere internațională nu vor susține testul de competențe lingvistice, rezultatul lor fiind nota 10 ( 100 pc).

 


ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA TESTULUI DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE A V-A  CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ-LIMBA ENGLEZĂ – AN ȘCOLAR 2022-2023

REZULTATELE FINALE LA TESTUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ

 

REZULTATELE TESTULUI DE COMPETENTE LINGVISTICE

ANUNT AFISAREA REZULTATELOR

ANUNT ETAPĂ CONTESTAȚII

ANEXA5_cerere_reevaluare_V_2022


Admitere în clasa a V-a în anul școlar 2021-2022

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA TESTULUI DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE A V-A ȘI A VII-A CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

 

ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE TEST DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A ȘI A VII-A

 

REZULTATELE FINALE ALE   PROBEI SCRISE A TESTULUI DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a V-a CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A LIMBII ENGLEZE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

REZULTATE FINALE

REZULTATE CONTESTATII

REZULTATELE PROBEI SCRISE A TESTULUI DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a V-a CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A LIMBII ENGLEZE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

ERATĂ REZULTATE

 

Din motive tehnice , rezultatele finale se afișează până la ora 17.00

La codul BLEN280637, PUNCTAJUL CORECT ESTE : 20/20/20/20/20, Total punctaj : 100

Proba de limba engleză se va desfășura luni, 28.06.2021, în intervalul 10.00 – 10.50.

Candidații se vor prezenta la școală la ora 9.30. La intrarea în sală, vor avea carnetul de elev și instrumentele de scris. Părinții nu au acces în curtea școlii.

REPARTIZARE SALI PROBA SCRISĂ

 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII ÎN CLASA A V-a CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A LIMBII ENGLEZE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

1_PROCEDURA_ADMITERE_CLASA_V_ 2021(1)

grafic admitere 2021 clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze

ANEXA_1_cerere_de_echivalare_V_2021

ANEXA_7_cerere_de_inscriere_V_2021

CALENDARUL PROBELOR PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA  a V-a CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ  ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021
Anexa la Procedura Operațională cu nr. 2062/08.06.2021

1. Înscrierea candidaților și depunerea certificatelor și a cererilor de echivalare

 

16.06.2021-25.06.2021

Centralizarea cererilor se va face de către profesorul învățământ primar al clasei

 

2. Susținerea testului de verificare a cunoștințelor de limba engleză

(proba scrisa)

28.06.2021

(începând cu ora 10.00)

3. Afișarea rezultatelor parțiale

29.06.2021

( ora 14.00)

 

4. Depunerea cererilor de vizualizare a lucrării si a eventualelor contestații

30.06.2021

( în intervaul 8.00-16.00)

 

 

5. Afisarea rezultatelor finale

01.07.2021

(ora 12.00

 

 • Testul de competență lingvistică se desfășoară după încheierea semestrului al II-lea pentru absolvenții claselor a IV-a, conform prevederilor OMEN nr.3691/19.04.2021, privind organizarea și desfășurarea testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internaționale, în perioada 28.06.2021-30.06.2021.

Planul de școlarizare al Școlii Gimnaziale Nr.79 aprobat de ISMB

An școlar 2021-2022

 

Tip clasă Număr clase

 

Număr locuri
 

Clase Intensiv Limba engleză

 

 

1

 

25

 • În condițiile în care în urma testării, pe ultimul loc sunt patru elevi cu același punctaj se poate solicita Inspectoratului Școlar al Municipiului București, funcționarea peste efectivul maxim de elevi cu până la trei locuri, conform legislației în vigoare

LA TESTAREA PROBELOR PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA  a V-a CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ  ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022, POT PARTICIPA DOAR ELEVII ȘCOLII GIMNAZIALE NR.79


Admitere în clasa a V-a în anul școlar 2020-2021

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII ÎN CLASA A V-a CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A LIMBII ENGLEZE ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021

PROCEDURA OPERATIONALA NR.91416.06.2020

Repartizare elevi pe sali

Copy of Proces_verbal_echivalare_admitere_2020

În atenția candidaților care susțin proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză pentru admiterea la clasa a V-a intensiv engleză

 • CALENDARUL PROBELOR PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA  a V-a CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ  ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021
  Anexa la Procedura Operațională cu nr. 914/16.06.2020

  1. Înscrierea candidaților și depunerea certificatelor și a cererilor de echivalare

   

  18-23.06.2020

  La secretariatul unității de învătământ ( interval orar 9.00-16.00) sau pe adresa de email scoala79­_nt@yahoo.com

   

  2. Susținerea testului de verificare a cunoștințelor de limba engleză

  (proba scrisa)

  30.06.2020

  (începând cu ora 9.00)

  3. Afișarea rezultatelor 1.07.2020

  ( ora 12.00)

   

  4. Depunerea cererilor de vizualizare a lucrării si a eventualelor contestații 1.07.2020

  ( în intervaul 12.00-17.00)

  2.07.2020

  ( în intervaul 8.00- 12.00)

   

  5. Afisarea rezultatelor finale 3.07.2020

  (ora 12.00

   

  Testul de competență lingvistică se desfășoară după încheierea semestrului al II-lea pentru absolvenții claselor a IV-a, conform prevederilor Adresei MEC nr.29852/22.05.2020, privind susținerea unor probe de admitere în clasa a V-a și OMEC nr.4461/04.2020privind organizarea și desfășurarea testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internaționale, în perioada 26-30.06.2020.

LA TESTAREA PROBELOR PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA  a V-a CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ  ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021, POT PARTICIPA DOAR ELEVII ȘCOLII GIMNAZIALE NR.79

 


Admitere în clasa a V-a în anul școlar 2018-2019

 

REZULTATELE CANDIDAȚILOR LA PROBELE DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA  a V-a CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A LIMBII ENGLEZE ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019

rezultate proba testare aptitudini lb engleză

 • PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CLASELE A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ, CLASE CE VOR FUNCȚIONA ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019

PROCEDURA_ISMB_ADMITERE_CLASA_A_V_A_2018(3)

 •  CERERE DE RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE A REZULTATELOR OBȚINUTE LA EXAMENE CU RECUNOAȘTERE INTERNAȚIONALĂ

A3_cerere_de_echivalare_V_2018

 • CERERE DE ÎNSCRIERE LA TESTUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a V-a CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A LIMBII ENGLEZE

A2_cerere_de_inscriere_V_2018(1)

GRAFIC PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA TESTULUI DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a V-a CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ

 

PERIOADA ACTIVITATEA
 

 30 – 31. 05.2018

Stabilirea de criterii suplimentare de departajare pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze

Afișarea criteriilor pe site-ul școlii și la avizier

31.05.2018 Constituirea prin decizie internă a următoarelor comisii:

·         Comisia de înscriere pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională;

·         Comisia de organizare și evaluare a Testului de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională;

·         Comisia de contestații pentru reevaluarea lucrărilor de la proba scrisă din cadrul Testului de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională;

 

 

 

 

04-12.06.2018

 • Depunerea copiilor ,,conform cu originalul” ale documentelor/ certificatelor/ diplomelor obținute, în vederea recunoașterii și echivalării, însoțită de  solicitarea de către părinte/ tutore/ reprezentant legal pe bază de cerere scrisă (anexa 3 la Procedura Operațională nr. 15744/24.05.2018)
 • Înscrierea candidaților pentru susținerea Testului de cunoștințe pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze (anexa nr.2 la Procedura Operațională nr. 15744/24.05.2018)
Publicarea pe site-ul școlii a candidaților care au depus documente/ certificate/ diplome
13.06.2018 Constituirea prin decizie internă a Comisiei de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu testul de competență lingvistică a diplomelor depuse de candidați;
 14.06.2018 Analizarea de către membrii comisiei a documentelor/ certificatelor/ diplomelor depuse de candidați și recunoașterea/ echivalarea rezultatelor
 14.06.2018

 

Întocmirea procesului-verbal privind recunoașterea și echivalarea documentelor/ certificatelor/ diplomelor depuse de candidați
15.06.2018

 

Întocmirea listei cu rezultatele finale ale recunoașterii și echivalării documentelor depuse de candidați
Înaintarea către inspectoratul școlar de sector (în format letric și  electronic) a listei cu rezultatele finale de către conducerea unității
19.06.2018

 

Orele 9,00-10.00

 

 

 

 

Desfășurarea probei scrise de verificare a cunoștințelor de limbă engleză

În cazul în care, după încheierea etapei de înscriere a candidaților numărul totatl al elevilor înscriși pentru clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională este mai mare decât numărul de locuri aprobate prin planul de școlarizare al unității de învățământ, toți elevii susțin Testul de aptitudini și cunoștințe pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională

19.06.-20.06.2018 Desfășurarea probei orale de verificare a cunoștințelor de limbă engleză ( începând cu orele 11.00, sau a doua zi din grafic începând cu orele 9.00)
20.06.2018

 

 

21.06.2018

Afișarea rezultatelor parțiale  ora 18.00

 

Depunerea contestațiilor   orele  08…….14.00

22.06.2018

 

Ora 17.00

Afișarea rezultatelor finale la proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză

 

 

Planul de școlarizare al Școlii Gimnaziale Nr.79 aprobat de ISMB

An școlar 2018-2019

Tip clasă  

Număr clase

 

Număr locuri
 

Clase Intensiv Limba engleză

 

 

1

 

30

     

Criterii suplimentare de departajare :

 • Calificativul  semestrial  și anual  FOARTE BINE”  la disciplina limba engleză, sau o disciplină  modernă, studiată, obținută  în clasele a III-a și a IV-a;
 • Calificativul   FOARTE BINE”  la purtare   în clasele  I- IV

Admitere în clasa a V-a în anul școlar 2017-2018

Rezultatele probei de verificare a cunoștiințelor de limba engleză pentru admitere la clasa a V-a cu predare intensivă a limbii engleză ( aici… )

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR CARE AU SUSȚINUT  PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBA ENGLEZĂ PENTRU ADMITEREA LA CLASA A V-A  INTENSIV ENGLEZĂ

 • Candidații  înscriși la proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză pentru admiterea la clasa a V-a cu predare intensiv a limbii engleze, sunt rugați să depună la secretariatul școlii, copia carnetului de elev, în vederea completării dosarului depus la înscriere.

In atenția candidaților înscriși pentru susținerea probelor de limba engleză pentru admiterea la clasa a V-a cu predare intensivă a limbii engleze!

 • Proba scrisă se va desfășura în ziua de 22 iunie 2017, între orele 1100-1200.
 • Candidații se vor prezenta la ora 1030 .
 • Proba orală se va desfășura începand cu ora 1300 conform programării afișate.
 • Candidații se vor prezenta cu 30 minute înainte de ora programată.
 • Repartizarea candidaților în sălilile de examen ( aici)

 • Repartizarea candidaților la proba orală ( aici)

Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu testul de aptitudini și cunoștiințe pentru admitarea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu.

ANUNȚ: întrucât numărul de elevi înscriși pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al linbii engleze depășește numărul de locuri toți candidații vor susține testare conform graficului afișat.

Graficul privind organizarea și desfășurarea admiterii în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze … citește mai mult

 

PERIOADA ACTIVITATEA
 

 

06-09.06.2017

Stabilirea de criterii suplimentare de departajare pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze

Afișarea criteriilor pe site-ul școlii și la avizier

08.06.2017 Constituirea comisiei de recunoașterea și echivalarea documentelor/ certificatelor/ diplomelor depuse de candidați
12-14.06.2017 Depunerea copiilor ,,conform cu originalul” ale documentelor/ certificatelor/ diplomelor obținute, în vederea recunoașterii și echivalării, însoțită de solicitarea de către părinte/ tutore/ reprezentant legal pe bază de cerere scrisă

Înscrierea candidaților pentru susținerea Testului de cunoștințe pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze

Publicarea candidaților care au depus documente/ certificate/ diplome pe site-ul școlii
15.06.2017 Analizarea de către membrii comisiei a documentelor/ certificatelor/ diplomelor depuse de candidați și recunoașterea/ echivalarea rezultatelor
16.06.2017 Întocmirea procesului-verbal privind recunoașterea și echivalarea documentelor/ certificatelor/ diplomelor depuse de candidați
16.06.2017 Întocmirea listei cu rezultatele finale ale recunoașterii și echivalării documentelor depuse de candidați
Înaintarea către inspectoratul școlar de sector (în format letric și electronic) a listei cu rezultatele finale de către conducerea unității
22.06.2017 Orele 11.00-12.00

 

 

 

22.06.-23.06.2017 Conform graficului

Desfășurarea probei scrise de verificare a cunoștințelor de limbă engleză

În cazul în care, după încheierea etapei de înscriere a candidaților numărul totatl al elevilor înscriși pentru clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională este mai mare decât numărul de locuri aprobate prin planul de școlarizare al unității de învățământ, toți elevii susțin Testul de aptitudini și cunoștințe pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională.

Desfășurarea probei orale de verificare a cunoștințelor de limbă engleză

23.06.2017

26.06.2017

Afișarea rezultatelor parțiale ora 18.00

Depunerea contestațiilor orele 08.00-14.00

23.06.2017 Afișarea rezultatelor finale la proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză
27.06.2017

Ora 17.00

Afișarea elevilor admiși în clasele cu predare intensivă a limbii engleze.


Planul de școlarizare al Școlii Gimnaziale Nr.79 aprobat de ISMB An școlar 2017-2018

 

Tip clasă Număr clase Număr locuri
Clase Intensiv Limba engleză 1 30

 

Criteriu suplimentar de departajare :

 • Calificativul semestrial și anual FOARTE BINE la disciplina Limba Engleză obținut în clasele a III-a și a IV-a

______________________________

Admiterea în clasa a V-a în anul școlar 2016-2017

 

Colectivele de elevi clasa a V-a (aici)

Anunț: Repartizarea elevilor pe clase în anul școlar 2016-2017 va avea loc în data de 6 septembrie 2016.

Colectivele de elevi for fi afișate atât la școală cât și pe site-ul școlii după ora 16:00.

REZULTATELE ELEVILOR LA TESTUL DE LIMBA ENGLEZĂ (aici)

NR NUMELE ŞI PRENUMELE CLASA ŞCOALA Punctaj
CRT. ELEVULUI Reading 25 p Questions 25 p Dialogue 25 p Writing 25 p Total
1 BOBOCEA ȘERBAN ALAIN IV D ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.79 23 23 23 23 92
2 BUCUR ILINCA ȘTEFANIA IV B ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.88 25 25 25 25 100
4 COSTACHE LUCA MARIO IONUȚ IV F ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.79 20 20 10 20 70
5 CUNIȚĂ MARTIN IV D ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.79 18 15 12 15,5 60,5
6 DUMINICĂ ANDRA SARA-MARIA IV ȘCOALA PLANETA COPIILOR 22 22 20 15,5 79,5
7 GHINESCU TEODORA IV A ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.79 25 25 25 25 100
8 IONAȘCU ALEXANDRU IV A ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.79 25 25 25 25 100
9 IONEL RADU IV B ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.79 25 25 25 22 97
10 IONESCU DIANA ELENA IV B ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.79 25 25 25 25 100
11 IORDACHE IRINA CLARISSE IV B ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.79 25 25 25 25 100
12 IRIMIA DARIA ȘTEFANIA IV E ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.79 25 25 25 25 100
13 MURTAZA TEIA IV F ȘCOALA SPECTRUM 24 24 24 21,5 93,5
14 NICULESCU THEODOR ȘTEFAN IV A ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.79 24 23 20 22 89
15 NIKNAMI DANIEL IV D ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.79 25 25 25 18 93
16 PETCU DANIEL ALEXANDRU IV F ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.79 25 24 24 23,5 96,5
17 PETRICĂ ANDREEA IOANA IV A ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COM. BERCENI 23 22 24 24 93
18 POPIȘTEANU CRISTIAN IV E ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.79 25 25 25 23,5 98,5
19 RADU MARIA RUCSANDRA IV F ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.79 25 25 25 25 100
20 SOLOMON MARIA NICOLETA IV F ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.79 25 25 25 23 98
21 SPIRIDON TEODOR LUCA IV ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 86 24 24 24 20 92
22 TELEAGĂ-AVRĂMESCU MARA IV ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.129 absent 0
23 TIMAR ANDU IV F ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.79 25 25 25 20,5 95,5
24 TOBA MIRA IV A ȘCOALA GIMNAZIALA NR 70 24 24 25 25 98
25 TOFAN MARIA TEODORA IV E ȘCOALA GIMNAZIALĂ AL. I. CUZA BACĂU 22 23 23 22 90
26 TRAINITO ALESSANDRO IV A ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 128 24 24 24 22,5 94,5
27 TUDOR ANDREI IV D ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 199 25 25 25 23 98
28 VASILE MARIUS ȘTEFAN IV B ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 113 25 25 24 23,5 97,5
29 VĂRĂREAN RADU ANDREI IV A ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.96 25 25 24 22,5 96,5
30 VOICU MIHNEA IV B ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.79 absent 0
31 VRANCIUC MARIA IV F ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.79 25 25 25 25 100
32 ZAMFIRESCU EDUARD CHRISTIAN IV A ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.24 24 23 20 20 87

 

 

 

AFIȘAREA REZULTATELOR

CLASA a V-a cu predare intensiv a limbii moderne

02.07.2016 Afișarea rezultatelor parțiale ora 10.00

Depunerea contestațiilor orele 12.00-17.00

04.07.2016  

Afișarea rezultatelor finale la proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză

 

06.07.2016

ora 17.00

Afișarea elevilor admiși în clasele cu predare intensivă a limbii engleze

 

Presentation1

 

 

 

 

Anunț foarte important!

Candidații ( elevi de la alte școli), ale căror certificate au fost echivalate, sunt rugați să prezinte situația școlară la limba engleză ( calificative semestriale și anuale, clasele a III-a și a IV-a ), până cel târziu luni 04.07.2016.

 

 • Orarul examenelor
 • Repartizarea pe săli a elevilor participanţi la examenul de limbă engleză –proba scrisă
 • Repartizarea elevilor la examenul de limbă engleză – proba orală
 • Echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu testul de aptitudini şi cunoştinţe pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională ( aici… )

 

Graficul

Admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională

PERIOADA ACTIVITATEA
06-10.06.2016 Stabilirea de criterii suplimentare de departajare pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze

Afișarea criteriilor pe site-ul școlii și la avizier

10.06.2016 Constituirea comisiei de recunoașterea și echivalarea documentelor/ certificatelor/ diplomelor depuse de candidați
13-17.06.2016 Depunerea copiilor ,,conform cu originalul” ale documentelor/ certificatelor/ diplomelor obținute, în vederea recunoașterii și echivalării, însoțită de solicitarea de către părinte/ tutore/ reprezentant legal pe bază de cerere scrisă

Înscrierea candidaților pentru susținerea Testului de cunoștințe pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze

Publicarea candidaților care au depus documente/ certificate/ diplome pe site-ul școlii
20-21.06.2016 Analizarea de către membrii comisiei a documentelor/ certificatelor/ diplomelor depuse de candidați și recunoașterea/ echivalarea rezultatelor
22.06.2016 Întocmirea procesului-verbal privind recunoașterea și echivalarea documentelor/ certificatelor/ diplomelor depuse de candidați
23.06.2016 Întocmirea listei cu rezultatele finale ale recunoașterii și echivalării documentelor depuse de candidați
Înaintarea către inspectoratul școlar de sector (în format letric și electronic) a listei cu rezultatele finale de către conducerea unității
30.06.2016

Orele 9.00-10.00

30.06.2016-01.07.2016

Ora 10.30

Desfășurarea probei scrise de verificare a cunoștințelor de limbă engleză ( se vor prezenta la susținerea probei numai elevii care nu au certificate/documente/diplome recunoscute și echivalate)

Desfășurarea probei orale de verificare a cunoștințelor de limbă engleză

02.07.2016 Depunerea contestațiilor
04.07.2016 Afișarea rezultatelor

 

Planul de școlarizare al Școlii Gimnaziale Nr.79 aprobat de ISMB

An școlar 2016-2017

Tip clasă Număr clase Număr locuri
Clase Intensiv Limba engleză 2 60

 

Criteriu suplimentar de departajare: Calificativul “FOARTE BINE” la disciplina Limba Engleză obținut în clasele a III-a și a IV-a (semestriale și anuale).

 

Procedura operațională ”Admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională( aici)

 

 

 

 

An școlar 2015-2016
Repartizarea elevilor pe clase în anul școlar 2015-2016
Limba engleză

Sesiunea iunie 2015

 • Rezultatele finale pentru admiterea în clasa a V-a, cu predare intensivă a limbii engleze ( aici)
 • Rezultatele la probele de concurs pentru admiterea la clasele a V-a cu predare intensivă a limbii engleze (aici)
 • Precizare privind punctajul minim de admitere (aici)
 • Precizare privind CONTESTAȚIILE (aici)
 • Deciziile Comisiei de recunoaștere și echivalare a rezultatelor la examenul cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice ( citește mai mult)

 • Repartizarea pe săli a elevilor participanţi la examenul de limbă engleză – proba scrisă

 • Repartizarea elevilor la examenul de limbă engleză – proba orală

 • Orarul examenelor

Admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională (citeste mai mult)

Precizări privind constituirea claselor a V-a

Untitled-1

De ce să alegem clase cu predare intensivă a limbii engleze.

Precizări înscriere în clasa a V-a ( citeşte mai mult)

 

 

Sesiunea Septembrie 2014

Planificarea pe săli a elevilor participanţi la examenul de limba engleză -proba scrisă.

Planificarea elevilor pentru susţinerea testului la limba engleză – proba orală.

 

 

 

Sesiunea iunie 2014

Precizări privind testarea la limba engleză.

Planificarea testelor de limbă engleză – proba orală.

Planificarea pe săli în vederea susţinerii probelor scrise.

 

Precizări înscriere în clasa a V-a (aici).

De ce să alegem clase cu predare intensivă a limbii engleze.

Exemple de activităţi:

vizită Ambasada Marii Britanii din Bucureşti;

proiect despre Marea Britanie.

Programa pentru testare.