•   0314257884
  •   Strada Cuza Voda Nr. 51, București, Sector 4, Cod poștal 040281

Oferta Educationala

CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII

Una din principalele modalități de creștere a expunerii elevilor la arte și patrimoniu o reprezintă introducerea unor ore dedicate lor prin intermediul curriculumului la decizia școlii (CDS). Așa cum îi sugerează numele, fiecare școală are dreptul de a include în oferta educațională o serie de astfel de curriculă, în funcție de nevoile și interesele elevilor pe care îi deservește.

Disciplinele opţionale ofertate la nivelul unităţii de învăţământ trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • asigură diversificarea activităţilor de învăţare, în funcţie de nevoile şi de aspiraţiile elevilor;
  • pot fi derivate din oricare dintre disciplinele de învăţământ, constituindu-se astfel într-o ofertă educaţională care răspunde interesului elevilor pentru un anumit domeniu de studiu;
  • pot introduce un nou obiect de studiu, în afara celor prevăzute în trunchiul comun, structurat în jurul unei teme integratoare pentru o anumită arie curriculară sau pentru mai multe arii curriculare.

Curriculum opţional – reprezintă acea formă de CDS care este structurată sub forma unei discipline şcolare noi, cu finalităţi şi conţinuturi diferite de cele ale curriculumului obligatoriu, corespunzător trunchiului comun.

I. Pregătirea:
1. Analiza de nevoi prezente şi viitoare la nivelul elevilor înscrişi în unitatea de învăţământ.
2. Identificarea aşteptărilor comunităţii locale faţă de unitatea şcolară.
3. Evaluarea disponibilităţii resurselor umane şi materiale existente în unitatea de învăţământ.
4. Realizarea unei analize a nevoilor şi a oportunităţilor specifice contextului cultural, social şi economic local.
5. Furnizarea de propuneri de CDS de către cadrele didactice și comitetele de părinți.
6. Informarea şi implicarea elevilor.
7. Consultarea cu părinţii.
8. Constituirea colectivului de lucru şi stabilirea schemei orare.
9. Realizarea programei CDS.

II. Includerea în oferta educaţională a unei şcoli:
1. Stabilirea CDS se realizează, în mod descentralizat, de către fiecare unitate de invatamant, în fiecare an şcolar, pentru anul şcolar următor.
2. Oferta de curriculum la decizia şcolii este avizată de comisiile metodice/catedre, avizată de către Consiliul profesoral şi este ulterior aprobată de către Consiliul de administraţie pe baza unei documentaţii complete.
3. Difuzarea ofertei de opţionale a şcolii printre elevii și părinții interesaţi este urmată de centralizarea proceselor verbale cu opţiunile elevilor și semnăturile părinților şi depunerea acestora la responsabilul Comisiei de curriculum.
4. Elaborarea programelor şcolare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire opţionale ofertate la nivelul unităţii de învăţământ trebuie să respecte structura specifică programelor şcolare din curriculumul naţional pentru respectivul nivel de studiu.

PROPUNERI CDȘ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

 

În conformitate cu ordinul de ministru nr. 3371/2013

Planul cadru primar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În conformitate cu ordinul de ministru 3590/2016