SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ CLASELE a VIII-a -an școlar 2022-2023

SIMULARE  EVALUARE  NAȚIONALĂ  CLASA a VIII-a  20-21 martie 2023

Simularea Evaluării Naționale pentru elevii claselor a VIII-a se va desfășura:

Luni  20 martie  – Limba și literatura română

Marți 21 martie – Matematică

Probele de examen se vor desfășura între orele  9 – 11.00

Accesul elevilor în sălile de examen se va face între orele  8 – 8.30 ( elevii vor avea asupra lor carnetul de elev)

Elevii claselor a VIII-a  vor intra în școală pe poarta din Strada Oițelor și pe la intrarea profesorilor,  între orele 8,00 – 8,30, pe baza unui act de identitate (carnet de elev, CI) și își vor ocupa locurile în săli, conform repartizării afișate.

LISTE REPARTIZARE SĂLI SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ

* Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea de învățământ/centrul de examen sau cu exteriorul

După simulare, elevii claselor a VIII-a vor avea un orar pentru 2 ore în intervalul 11.15-12.50


OME_3054_2022_simulare_EN_VIII_BAC_2022

Calendarul simulării Evaluării Naționale 2023 pentru absolvenții clasei a VIII-a

  • 20 martie 2023: Limba şi literatura română – probă scrisă
  • 21 martie 2023: Matematică – probă scrisă
  • 22 martie 2023: Limba şi literatura maternă – probă scrisă
  • 29 martie 2023: Comunicarea rezultatelor
Profesionalizarea carierei didactice – PROF

Școala Gimnazială nr. 79 face parte din componența rețelei naționale a școlilor de aplicație în anul școlar 2022-2023 în cadrul Proiectului Profesionalizarea carierei didactice-PROF POCU/904/6/25 Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, conform OME 4523/10.08.2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea bazelor de practică pedagogică.

Proiectul necompetitiv sistemic al Ministerului Educației, POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 || Profesionalizarea carierei didactice – PROF

Ministerul Educației, în calitate de beneficiar, implementează, în parteneriat, proiectul necompetitiv sistemic POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF, în  conformitate cu precizările din Contractul de finanțare nr. 32811/31.03.2021.

Obiectivul general – Asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în sistemul de învățământ preuniversitar, prin crearea unui sistem național coerent și fiabil de formare profesională și de dezvoltare a competenței didactice, ca formare psihopedagogică, necesare ocupării și exercitării unei funcții didactice precum și obținerii performanței pedagogice în învățământul preuniversitar din România, în activitatea de predare/formare și în activitatea de management educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație.

Site-ul proiectului PROF: https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat/

Link-ul proiectului PROF – Ministerul Educației: https://www.edu.ro/PROF

Link-ul proiectului PROF – Partener CCD Ilfov – https://ccdilfov.ro/profesionalizarea-carierei-didactice-prof/