Şcoala Gimnazială Nr. 79, ale cărei începuturi se pierd în negura timpului, îşi împleteşte istoria cu cea a oraşului Bucureşti.

Şcoala noastră este amplasată în Bucureşti, sector 4, pe strada Cuza-Vodă Nr. 51. A fost dată în folosinţă în anul 1962, având denumirea de Şcoala Generală Nr. 99.

În anul 1973, prin afilierea unităţii noastre la liceul din aceeaşi curte, unitatea a căpătat numele Liceul de Filologie-Istorie „Ion Creangă”.

În anul 1982, unitatea şi-a schimbat denumirea în Liceul Industrial Nr. 36.

În anul 1986, prin Dispoziţia de separare CPMB nr.388/1986, unitatea noastră a dobândit personalitate juridică, funcţionând sub numele de Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 79.

În anul 2008, prin Decizia ISMB nr.8988/15.10.2008, şcoala noastră a primit denumirea de Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 79 „Academician Nicolae Teodorescu”, iar din 31.08.2012, până în prezent, funcţionează cu titulatura Şcoala Gimnazială Nr. 79, în baza Deciziei ISMB Nr. 3168/198.

De secole, o generaţie trece alteia dragostea de carte, mai puternică decât incendiile, convulsiile sociale ori stăpânirile vremelnice. De secole, şcoala îşi deschide porţile, în septembrie, tuturor acelora care vor putea spune precum Academicianul Nicolae Teodorescu: „ Ca şi oamenii, sunt instituţii care înaintează în vârstă, câştigă experienţa maturităţii şi prestigiul succeselor acumulate de-a lungul anilor şi deceniilor, rămânând totuşi tinere, reîmprospătându-şi forţele, energia şi entuziasmul cu care înving obstacolele şi merg mereu cu hotărâre şi optimism înainte”.