PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROBEI DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBA MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a IX-a , an școlar 2024-2025

 

 

 • SUSȚINEREA PROBELOR DE APTITUDINI ȘI APROBELOR DE VERIFICARE CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MATERNĂ/DE LIMBĂ MODERNĂ- ETAPA I
 • 13 – 15 mai 2024 – Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini sau pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă/de limbă modernă
  16 – 17 mai 2024 – Înscrierea pentru probele de aptitudini sau pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă/de limbă modernă
  21 – 24 mai 2024 – Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă/de limbă modernă
  27 mai 2024 – Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă/limbă modernă. Depunerea contestațiilor
  31 mai 2024 – Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor.
  10 iulie 2024 – Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată

Recunoașterea rezultatelor obținute  și echivalarea acestora cu Proba de verificare a cunostințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv se realizează la nivelul unității de învățământ pentru următoarele categorii de candidați.

a) candidați care pe parcursul învățământului gimnazial au promovat examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine;

b) candidați care în clasele a VII-a / a VIII-a au obținut premiul I, al II-lea, al III-lea sau mențiune la etapa națională a olimpiade de limba modernă pentru limba modernă la care au obținut distincția respectivă;

Conform Calendarului admiterii, documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă se depun la unitatea de învățământ de  proveniență  în perioada 16-27 mai 2024

 

CONCURSUL NAȚIONAL DE BIOLOGIE GEORGE EMIL PALADE

PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI NAȚIONAL DE

BIOLOGIE ”GEORGE EMIL PALADE” – ETAPA JUDEȚEANĂ/

A SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

6 APRILIE 2024

Accesul candidaților în centrele de concurs se va face în intervalul orar 9.00 –9.30, în baza unui act de identitate în termen (carte de identitate/certificat de naștere,pașaport, carnet de elev vizat pe anul în curs și cu ștampila unității aplicată pe fotografia elevului).

Proba de concurs va începe la ora 10.00, având o durată de 2 ore. După ora 10.00, niciunui candidat nu îi mai este permis accesul în centrul de examen.

Evaluarea lucrărilor elevilor se va realiza, la sfârșitul probei, cu şablon specific testelor grilă, de către doi profesori evaluatori, în prezenţa elevului-autor al lucrării şi a unui elev concurent-martor.

Elevii au posibilitatea să le fie evaluată lucrarea în absență, pe baza unei declarații semnate în prealabil de părinte/tutore/reprezentant legal din care să reiasă că este de acord ca lucrarea să fie evaluată în prezența a doi elevi-martori și în absența propriului copil-autor al lucrării.

Eventualele contestații cu privire la punctajul obținut pe propria lucrare se vor depune la secretariatele unităților organizatoare în data de 8 aprilie 2024, între orele 9.30-11.30

Soluționarea contestaţiilor se va face local, prin reevaluarea lucrărilor, conform baremelor afişate. Punctajul rezultat în urma reevaluării este definitiv.

LISTE REPARTIZARE ELEVI SĂLI CONCURS

INSTRUCTAJUL ELEVILOR DIN SĂLILIE DE CONCURS

CRITERII DE CALIFICARE ETAPA NAȚIONALĂ CONCURS NAȚIONAL DE BIOLOGIE


REZULTATE INITIALE CONCURS BIOLOGIE CLASA V

REZULTATE INITIALE CONCURS BIOLOGIE CLASA VI

REZULTATE INITIALE CONCURS BIOLOGIE CLASA VII

REZULTATE INITIALE CONCURS BIOLOGIE CLASA VIII

ANUNȚ CONTESTATII

 Eventualele contestații cu privire la punctajul obținut pe propria lucrare se vor depune la secretariatele unităților organizatoare în data de 8 aprilie 2024, între orele 9.30-11.30.

Soluționarea contestaţiilor se va face local, prin reevaluarea lucrărilor, conform baremelor afişate. Punctajul rezultat în urma reevaluării este definit

REZULTATE DUPĂ CONTESTAȚII

REZULTATE FINALE CONCURS DE BIOLOGIE

LISTĂ PREMII ELEVI CONCURSUL DE BIOLOGIE GEORGE EMIL PALADE

OLIMPIADA DE CHIMIE-ETAPA JUDEȚEANĂ 23 MARTIE 2024

ANUNŢ

ELEVII PARTICIPANŢI LA OLIMPIADA DE CHIMIE , ETAPA JUDEȚEANĂ, DIN DATA DE 23.03.2024 SE VOR PREZENTA LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79  ÎNCEPÂND CU ORA 8,30.

INTRAREA ÎN SĂLI SE VA FACE ÎN INTERVALUL 8,30 –  9,00.

EXAMENUL ÎNCEPE LA ORA 9,30 IAR TIMPUL DE LUCRU ESTE DE 3 ORE.

ELEVII SE VOR PREZENTA LA EXAMEN CU C.I. / B.I,   PIX SAU STILOU CU CERNEALĂ ALBASTRĂ ŞI CALCULATOR. ACCESUL IN SALA DE EXAMEN CU TELEFON SI CEAS INTELIGENT ESTE INTERZIS.

REPARTIZARE ELEVI SĂLI OLIMPIADĂ CHIMIE

EXTRAS METODOLOGIE

CRITERII DEPARTAJARE

CONTESTATIILE PENTRU REZULTATELE LA OLIMPIADA DE CHIMIE , ETAPA JUDEȚEANĂ- SECTOR 4, SE VOR DEPUNE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79  ÎN DATA DE 25.03.2024  ÎNTRE ORELE  11 – 13,30

SUBIECTE OLIMPIADA CHIMIE

OJChimie_clasa_7_2024_Subiecte_LRO

OJChimie_clasa_8_2024_Subiecte_LRO

OJChimie_clasa_9_2024_Subiecte_LRO

OJChimie_clasa_10_2024_Subiecte_LRO

OJChimie_clasa_11_2024_Subiecte_LRO

OJChimie_clasa_12_2024_Subiecte_LRO

BAREME OLIMPIADA CHIMIE

OJChimie_clasa_7_2024_barem

OJChimie_clasa_8_2024_barem

OJChimie_clasa_9_2024_barem

OJChimie_clasa_10_2024_barem

OJChimie_clasa_11_2024_barem

OJChimie_clasa_12_2024_barem

REZULTATE OLIMPIADA CHIMIE FAZA JUDETEANA

REZULTATE FINALE OLIMPIADA CHIMIE

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ-09 MARTIE 2024

Ref: Olimpiada de limba și literatura română  clasele V-XII

etapa județeană/a sectoarelor municipiului București09 martie 2024

În vederea organizării și desfășurării etapei județene/a sectoarelor municipiului București

 • Proba scrisă se va desfășura în intervalul 10.00-13.00
 • Intrarea elevilor în sălile de concurs se va realiza între 9.15-9.40 , pe baza carnetului de elev vizat/CI.
 • Unitatea noastră de învățământ este situată pe strada Cuza-Vodă nr.51, ( fostă Oițelor ) Avem intrarea comună cu Colegiul Național  Ion Creangă. Strada Cuza-Vodă este paralelă cu Bd. Dimitrie Cantemir.

Autobuze : 312; 313; 381

Troleibuze :  76

Stație metrou: Piața Unirii  (  Horoscop)

*Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea de învățământ/centrul de examen sau cu exteriorul.

LISTE REPARTIZARE SĂLI ELEVI

PLAN SCHITĂ SCOALĂ

REZULTATE INTILAE CLASA V

REZULTATE INITIALE CLASA VI

REZULTATE INITIALE CLASA VII

REZULTATE INITIALE CLASA VIII

REZULTATE INITIALE LICEU

 

ANUNT CONTESTATII

REZULTATE DUPĂ CONTESTATII OLIMPIADA ROMANA

REZULTATE FINALE PREMII