OLIMPIADA DE CHIMIE-ETAPA JUDEȚEANĂ 23 MARTIE 2024

ANUNŢ

ELEVII PARTICIPANŢI LA OLIMPIADA DE CHIMIE , ETAPA JUDEȚEANĂ, DIN DATA DE 23.03.2024 SE VOR PREZENTA LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79  ÎNCEPÂND CU ORA 8,30.

INTRAREA ÎN SĂLI SE VA FACE ÎN INTERVALUL 8,30 –  9,00.

EXAMENUL ÎNCEPE LA ORA 9,30 IAR TIMPUL DE LUCRU ESTE DE 3 ORE.

ELEVII SE VOR PREZENTA LA EXAMEN CU C.I. / B.I,   PIX SAU STILOU CU CERNEALĂ ALBASTRĂ ŞI CALCULATOR. ACCESUL IN SALA DE EXAMEN CU TELEFON SI CEAS INTELIGENT ESTE INTERZIS.

REPARTIZARE ELEVI SĂLI OLIMPIADĂ CHIMIE

EXTRAS METODOLOGIE

CRITERII DEPARTAJARE

CONTESTATIILE PENTRU REZULTATELE LA OLIMPIADA DE CHIMIE , ETAPA JUDEȚEANĂ- SECTOR 4, SE VOR DEPUNE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79  ÎN DATA DE 25.03.2024  ÎNTRE ORELE  11 – 13,30

SUBIECTE OLIMPIADA CHIMIE

OJChimie_clasa_7_2024_Subiecte_LRO

OJChimie_clasa_8_2024_Subiecte_LRO

OJChimie_clasa_9_2024_Subiecte_LRO

OJChimie_clasa_10_2024_Subiecte_LRO

OJChimie_clasa_11_2024_Subiecte_LRO

OJChimie_clasa_12_2024_Subiecte_LRO

BAREME OLIMPIADA CHIMIE

OJChimie_clasa_7_2024_barem

OJChimie_clasa_8_2024_barem

OJChimie_clasa_9_2024_barem

OJChimie_clasa_10_2024_barem

OJChimie_clasa_11_2024_barem

OJChimie_clasa_12_2024_barem

REZULTATE OLIMPIADA CHIMIE FAZA JUDETEANA

REZULTATE FINALE OLIMPIADA CHIMIE

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ-09 MARTIE 2024

Ref: Olimpiada de limba și literatura română  clasele V-XII

etapa județeană/a sectoarelor municipiului București09 martie 2024

În vederea organizării și desfășurării etapei județene/a sectoarelor municipiului București

  • Proba scrisă se va desfășura în intervalul 10.00-13.00
  • Intrarea elevilor în sălile de concurs se va realiza între 9.15-9.40 , pe baza carnetului de elev vizat/CI.
  • Unitatea noastră de învățământ este situată pe strada Cuza-Vodă nr.51, ( fostă Oițelor ) Avem intrarea comună cu Colegiul Național  Ion Creangă. Strada Cuza-Vodă este paralelă cu Bd. Dimitrie Cantemir.

Autobuze : 312; 313; 381

Troleibuze :  76

Stație metrou: Piața Unirii  (  Horoscop)

*Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea de învățământ/centrul de examen sau cu exteriorul.

LISTE REPARTIZARE SĂLI ELEVI

PLAN SCHITĂ SCOALĂ

REZULTATE INTILAE CLASA V

REZULTATE INITIALE CLASA VI

REZULTATE INITIALE CLASA VII

REZULTATE INITIALE CLASA VIII

REZULTATE INITIALE LICEU

 

ANUNT CONTESTATII

REZULTATE DUPĂ CONTESTATII OLIMPIADA ROMANA

REZULTATE FINALE PREMII

CONCURSUL DE CHIMIE LAZĂR EDELEANU 03 martie 2024

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR
LA
CONCURSUL DE CHIMIE „LAZĂR EDELEANU”

  • Elevii vor fi prezenti in sala intre 8.15 si 8.40.
  • Concursul incepe la ora 9.00 si dureaza 2 ore.
  • Concursul incepe la ora 9.00 si dureaza 2 ore. Candidatii trebuie sa aiba asupra lor CI/BI, carnet elev, pix sau stilou cu cerneala albastra şi un calculator simplu
  • Elevii au voie sa paraseasca sala de concurs cel mai devreme dupa o ora.
  • Candidatii sunt repartizati în sali, conform planificarii facute de comisia de organizare a concursului. Asistentii verifica documentul de identitate al fiecarui candidat aflat în sala.Candidatii au voie sa aiba asupra lor un calculator simplu

Se interzice candidatilor sa patrunda în sala cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite, însemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu telefoane mobile si cu orice mijloc electronic de stocare a informatiei sau de comunicare. Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de catre presedintele comisiei de examen, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu.

Orice fraudă sau tentativă de fraudă atrage după sine eliminarea candidatului din examen.

Se interzice cu desăvârsire colectarea sau favorizarea actiunii de colectarea unor fonduri materiale sau bănesti de la candidati, de la părintii acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul candidatilor, fonduri care au ca destinatie asigurarea cazării, a meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din centrele de testare sau de evaluare.

Punctajul acordat pentru fiecare item rezolvat corect este de 3 puncte.

Pentru fiecare lucrare se acordă 10 puncte din oficiu.  Punctajul maxim este de 100 de puncte

Ierarhizarea elevilor  se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.

La predarea lucrarilor se verifica de fata cu elevul ca fiecare item sa aiba completat un raspuns sau sa fie taiat itemul daca elevul considera ca nu poate da raspunsul. Daca exista mai multe raspunsuri completate pentru acelasi item, la evaluare acesta se va anula

Dupa expirarea timpului de examen elevii au pauza 10 minute dupa care se reintorc in sala de concurs pentru evaluarea grilelor.

Evaluarea lucrărilor se face pe loc, de faţă cu elevul, care semnează pentru punctajul obţinut. În sala în care se efectuează evaluarea vor fi minim 3 elevi prezenţi.

Nu se admit contestaţii.

REPARTIZAREA ELEVILOR PARTICIPANȚI LA CONCURS