Pacea în lume apare cu un zâmbet de copil!

Ora de abilitati practice in Scoala 79

Dear children of Ukraine…