Programul ERASMUS+ Acțiunea Cheie 1 – Acreditare Educația Școlară (SCH).

ANUNȚ SELECȚIE ELEVI PENTRU PARTICIPAREA LA PROGRAMUL ERASMUS ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024

Invităm elevii claselor a VII-a și a VIII-a să depună candidatura în vederea participării la una dintre mobilitățile de formare din cadrul proiectului cu nr. de referință 023-1-RO01-KA121-SCH-000137199 din programului ERASMUS+ Acțiunea Cheie 1 – Acreditare Educația Școlară (SCH).

Mobilități elevi, an școlar 2023-2024:
– Italia: 14.04-20.04.2024; grup de 9 elevi
– Portugalia: 12.05-18.05.2024; grup de 9 elevi

Pentru înscriere vă rugăm să respectați următoarele condiții și termene importante:

Completați formularul de candidatură și depuneți dosarul de candidatură la secretariat în perioada: 08.02-16.02.2024

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
*Cerere adresată conducerii unității de învățământ (Anexa 2)
*Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 4)
*Document probator – Apt medical pentru deplasare în străinătate
*Prezentare în Book Creator care să cuprindă:
– Intenția argumentată de participare la program – video
– Prezentarea școlii – video

Urmați cu atenție termenele de depunere a dosarelor și respectați calendarul pentru evaluarea candidaturilor:
*Evaluarea dosarelor candidaților: 19.02-26.02.2024
*Anunțarea rezultatelor procesului de selecție: 28.02.2024
În cazul în care există contestații, depunerea acestora este posibilă până la data de 28.02.2024, iar rezolvarea acestora și anunțarea rezultatelor finale vor avea loc la data de 02.03.2024.

Vă încurajăm să profitați de această oportunitate unică de a vă îmbogăți cunoștințele, de a vă dezvolta abilitățile și de a vă conecta cu alte culturi prin intermediul programului Erasmus.
Lăsăm mai jos procedura de selecție și revenim cu link-ul către formularul de candidatură.
Cu drag,
Echipa Erasmus

Procedură operațională Erasmus 2023-2024

CONCURSUL NAȚIONAL ANTIDROG „Să călcăm pe iarbă!”

Școala Gimnazială Nr. 79  anunță lansarea unei noi ediții a concursului național devenit deja tradiție, “Să călcăm pe iarbă!”. Acest proiect național antidrog organizat în perioada februarie-iunie 2024 este înscris în Calendarul Activităților Educative 2024, domeniul educație civică, voluntariat și proiecte caritabile.

Scopul proiectului este promovarea și încurajarea, prin mijloace variate, a adoptării unui stil de viață sănătos, combaterea adicțiilor de diverse tipuri și cultivarea spiritului de echipă și colaborare.

Obiectivele proiectului:

 • Creșterea participării părinților la întâlnirile școlare și implicarea comunității în proiect.

 • Dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor pentru luarea deciziilor informate și responsabile.

 • Implicarea tinerilor în activități de prevenire a dependenței de droguri.

 • Conștientizarea problematicii adicțiilor și a impactului asupra dezvoltării bio-psiho-sociale.

 • Motivarea și implicarea elevilor în activități de voluntariat.

În perioada  martie –  mai  2024 fiecare instituție parteneră va desfășura la nivel instituțional următoarele activități:

SUNT (IN)CONȘTIENT!

 1. Activități (sub forma de prezentări interactive, ateliere) privind adicțiile de orice natura și de prevenție;

 2. Lansarea concursului cu tematică antidrog.

SUNT antiDROG

 1. Imprimarea siglei antidrog a proiectului la intrarea elevilor cu participarea elevilor școlii

 2. Jurizarea lucrărilor transmise  și postarea rezultatelor pe blogul proiectului: https://sacalcampeiarba.wordpress.com/

SUNTEM antiDROG

 1. Imprimarea siglei antidrog pe trotuare, în zona marilor intersecții, la trecerile de pietoni, cu participarea unor personalități, vectori de imagine ai mesajului antidrog

 2. Organizarea de concursuri sportive, ca alternativă de petrecere a timpului liber.

ÎMPREUNĂ antiDROG

 1. Elevii câștigători împreună cu profesorii coordonatori vor prezenta materialele realizate în cadrul conferinței organizate și vor fi premiați.

CONCURSUL cu tematică antidrog se adresează  elevilor din  clasele a VII-a și a VIII-a, respectiv celor din clasele a IX-a și a X-a și se desfășoară pentru două categorii – gimnaziu și liceu.

Materialele realizate în format electronic vor fi transmise la adresa concursului: sacalcampeiarba@gmail.com, iar materialele pe suport de hartie vor fi transmise prin poștă către Școala Gimnazială nr. 79, până la data de  25.04.2024 (data poștei):

Pentru realizarea materialelor digitale/electronice se va utiliza:

 • format JPEG, rezoluția 300 dpi.

 • materialele video se vor încadra în max. 40 de secunde și vor fi transmise la adresa de mail mai sus menționată, folosind serviciul https://wetransfer.com.

Pentru înscrierea la concurs se va completa pentru fiecare elev/grup de elevi fișa de înscriere disponibilă la următorul link: https://forms.gle/5GuYwuNN6ACsaUrw8

Vă așteptăm cu drag în proiect!

Prezentare _Concurs Național Să călcăm pe iarbă!_2024-2

Regulament Iarba 2024 .docx (2)

Parteneriat_Să călcăm pe iarbă!_2024

GDPR Să călcăm pe iarbă.docx (1)

ACORD PARENTAL_Să călcăm pe iarbă_2024

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE (1)