Olimpiada de Limba și Literatura Română – etapa Județeană/Municipală

 

Ref: Olimpiada de limba și literatura română  clasele V-VIII- etapa județeană/municipală- 12 martie 2022

  • Proba scrisă se va desfășura în intervalul 10.00-13.00
  • Intrarea elevilor în sălile de concurs se va realiza între 9.00-9.30 , pe baza carnetului de elev vizat/CI.
  • Unitatea noastră de învățământ este situată pe strada Cuza-Vodă nr.51, ( fostă Oițelor ) lângă secția de Politie nr.14. Avem intrarea comună cu Colegiul Național  Ion Creangă. Strada Cuza-Vodă este paralelă cu Bd. Dimitrie Cantemir.

Autobuze : 312; 313; 381

Troilebuze : 73; 76

Stație metrou: Piața Unirii  (  Horoscop)

 

LISTE REPARTIZARE SĂLI PARTICIPANȚI OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

 

*Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea de învățământ/centrul de examen sau cu exteriorul.

SUCCES TUTUROR ELEVILOR !

 

 

CONTESTAȚIILE  se depun luni, 14 martie, între orele 9.00-15.00, la Școala Gimnazială Nr. 79

 

  •  Nu se admite depunerea contestației de către o altă persoană (părinte, profesor însoțitor, coleg etc.), în absența elevului în cauză.
  • Înainte de depunerea contestației, elevul poate solicita vizualizarea lucrării, în prezența unui membru al Comisiei, cu posibilitatea oferirii de explicații privind evaluarea lucrării, dar fără a i se elibera o copie a acesteia.
  • În situația în care elevul consideră că punctajul stabilit de comisie pentru lucrare nu este în concordanță cu baremul afișat, poate depune contestație.
  • Dreptul la contestație și posibilitatea de a vizualiza lucrarea au ca obiect exclusiv propria lucrare/ propriul rezultat.