Repartizarea elevilor pe clase în anul școlare 2015-2016

Lista elevilor admişi, la clasa pregătitoare, pentru anul şcolar 2015-2016

Înscrierea în învăţământul primar, 2015-2016

 

ZIUA PORŢILOR DESCHISE 2015-2016

 

 

 

Planul de şcolarizare aprobat pentru anul şcolar 2015-2016

 Planul de scolarizare 2015-2016

Observaţii: Pentru anul şcolar 2015-2016 NU sunt locuri disponibile pentru clasa I-a, în şcoala noastra (aici)

  •  Planificare evaluare psihosomatică (aici)

  • Metodologia de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2016 ( aici )

  • Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2016 ( aici )

  • Criterii specifice de departajare în vederea înscrierii în învăţământul primar anul şcolar 2015-2016

Nr.crt. Criteriul specific Lista documentelor care sa dovedeasca indeplinirea criteriului
a) Domiciliul elevului în zona limitrofă circumscripţiei şcolare Acte doveditoare ( copie act de identitate care să ateste apropierea domiciliului- copie act de proprietate)
b) Unul dintre părinţi are locul de muncă în circumscripţia şcolii Adeverinţă salariat din care să reiasă adresa loculuide muncă
c) Unul dintre părinţi are locul de muncă în zona limitrofă circumscripţiei şcolare Adeverinţă salariat din care să reiasă adresa loculuide muncă

 

  •  Circumscriptia Şcolii Gimnaziale Nr. 79

Circumscriptia Scolara