Repartizarea copiilor la clasele pregătitoare în anul școlar 2016-2017 ( aici)

 

ANUNȚ

Părinții elevilor de la clasele pregătitoare ( an școlar 2016-2017)  sunt invitați la școală joi, 08 septembrie 2016, la întâlnirea cu doamnele profesoare învățământ primar, după cum urmează:

  • ora 10.00 – Pregătitoare E
  • ora 17.00 – Pregătitoare A, Pregătitoare B,  Pregătitoare C, Pregătitoare D,  Pregătitoare F,   Pregătitoare G.

PREZENȚA NU ESTE OBLIGATORIE

 Anunț

Repartizarea copiilor la clasele pregătitoare în anul școlar 2016-2017  va avea loc pe parcursul zilei de 6 septembrie 2016.

Colectivele de elevi vor fi afișate atât la școală cât și pe site-ul școlii în data de 7 septembrie 2016

Anunț

Părinții elevilor admiși la clasa pregătitoare în anul școlar 2016-1017 care nu și-au exprimat opțiunile în vederea repartizării la colectivele de elevi, sunt rugați să se prezinte la sediul școlii pentru completarea acestora precum și a dosarului personal al elevului ( fișa medicală si fișa psihopedagogică) până la data de 31.08.2016.

 

 Lista elevilor înscriși în clasa pregătitoare în anul școlar 2016-2017

Lista cererilor nesoluționate

Metodologia înscrierii în învăţământul  primar în anul şcolar 2016-2017  
Calendarul înscrierii în învăţământul primar 2016 2017
Perioada de înscriere în învăţământul primar
Circumscripţia Şcolii Gimnaziale Nr. 79 
Numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare, pentru clasa pregătitoare, în anul şcolar 2016-2017
Actele necesare în vederea înscriereii în clasa pregătitoare
Criterii generale conform metodologiei de înscriere în învăţământul primar în anul şcolar 2016-2017
Criterii specifice de departajare în vederea înscrierii în învăţământul primar, în anul şcolar 2016-2017
Precizări privind activitatea de evaluare psihosomatică şi planificarea evaluăriipsihosomatice în unităţile de învăţământ

Clasa I

Situaţia locurilor libere la clasa I pentru anul şcolar 2016-2017
Situaţia locurilor libere din Şcoala Gimnazială Nr.79, pentru clasa I , în anul şcolar 2016-2017