PRECIZĂRI PRIVIND ACTIVITATEA DE VIZUALIZARE A LUCRĂRILOR SCRISE

EVALUARE NAȚIONALĂ 2018

  • PROCEDURĂ I.S.M.B nr. 31957/04.06.2018

Procedura nr. 31957_04_06_2018

CERERE DE VIZUALIZARE A LUCRARII SCRISE

Vizualizari_scrise_EN_2018(2)

  • CERERE ÎNSCRIERE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 ,

cerere inscriere EN_VIII_2018

ÎNSCRIEREA LA EVALUAREA NAȚIONALĂ 2018 , SE VA FACE  CONFORM CALENDARULUI EN 2018- ANEXA OMEN 4793/2017 ,  ÎN PERIOADA  4-8 IUNIE  2018,  DE CĂTRE PĂRINTE/TUTORE/ REPREZENTANT LEGAL AL  ELEVULUI/ELEVEI  DIN CLASELE a VIII-a .

  • O.M.E.N 4793 PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ELEVII CLASEI a VIII-a , AN ŞCOLAR 2017-2018 (vezi aici)
  • calendar EN VIII 2018 Anexa ordin 4793_2017
  • METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A, (vezi aici)
  • PLAN DE ACTIVITĂȚI/ MĂSURI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EVALUĂRII NAȚIONALE ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018 (vezi aici)

 

SIMULARE  EVALUARE  NAȚIONALĂ  CLASA a VIII-a  5 – 6 MARTIE 2018

Adresa ISMB nr. 4332 din 21.02.2018 ref. OMEN 3109 din 29.01.2018 simulare EN2018(2)

Simularea Evaluării Naționale pentru elevii claselor a VIII-a se va desfășura:

Luni  05 martie – Limba și literatura română

Marți 06 martie – Matematică

Probele de examen se vor desfășura între orele  9 – 11.00

Accesul elevilor în sălile de examen se va face între orele  8 – 8.30 ( elevii vor avea asupra lor carnetul de elev)

După susținerea  Simulării Evaluării Naționale,  elevii claselor a VIII-a,  vor avea următorul program:

 

 Luni 05 martie 2018    Marți 06 martie 2018
               INTERVAL ORAR                  INTERVAL ORAR
 Clasa 11.30………12.20 12.30…………..13.20    Clasa 11.30………12.20 12.30……………13.20
 8 A Lb. engleză Matematică  8 A Chimie Religie
 8 B Matematică Geografie  8 B Istorie Lb. română
 8 C Latină Matematică  8 C Religie Fizică
 8 D Matematică Latină  8 D Geografie Fizică
 8 E Matematică Istorie  8 E Lb. franceză Lb. română

 

  • REPARTIZAREA ELEVILOR CLASELOR  a VIII-a  ÎN SĂLILE DE EXAMEN

lista elevi_repartizare_sala

 

Mult succes elevilor Școlii Gimnaziale Nr.79 !