•   0314257884
  •   Strada Cuza Voda nr 51, Bucuresti, sector 4, 040281

Evaluare Nationala clasele a VIII-a 2022

ORDIN SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2022

SIMULARE  EVALUARE  NAȚIONALĂ  CLASA a VIII-a  4 – 5 aprilie 2022

Simularea Evaluării Naționale pentru elevii claselor a VIII-a se va desfășura:

Luni  04 aprilie  – Limba și literatura română

Marți 05 aprilie – Matematică

Probele de examen se vor desfășura între orele  9 – 11.00

Accesul elevilor în sălile de examen se va face între orele  8 – 8.30 ( elevii vor avea asupra lor carnetul de elev)

Elevii claselor a VIII-a  vor intra în școală pe poarta din Strada Oițelor și pe la intrarea profesorilor,  între orele 8,00 – 8,30, pe baza unui act de identitate (carnet de elev, CI) și își vor ocupa locurile în săli, conform repartizării afișate.

LISTE REPARTIZARE SĂLI

* Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea de învățământ/centrul de examen sau cu exteriorul

*  Candidatii repartizati în sălile de examen de la etajul I își vor lăsa bagajele în laboratorul de informatică , sală destinată în acest sens, denumită sală bagaje 

*Candidatii repartizati în sălile de examen de la etajul II își vor lăsa bagajele în laboratorul de chimie , sală destinată în acest sens, denumită sală bagaje 

* După simulare, elevii claselor a VIII-a vor avea un orar pentru 2 ore în intervalul 11-12:20 


Ordin 5.149_2021 EN VIII_2022

CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021 – 2022

  • 30 mai – 3 iunie 2022 Înscrierea la evaluarea naţională
  • 3 iunie 2022 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  • 14 iunie 2022 Limba şi literatura română – probă scrisă
  • 16 iunie 2022 Matematica – probă scrisă
  • 17 iunie 2022 Limba şi literatura maternă – probă scrisă
  • 23 iunie 2022 Afişarea rezultatelor înaintea (până la ora 14,00) contestaţiilor
  • 23 iunie 2022 (ora 16,00 – ora 19,00) 24 iunie 2022 Depunerea contestaţiilor (ora 8,00 – ora 12,00)
  • 24 iunie – 29 iunie 2022 Soluţionarea contestaţiilor
  • 30 iunie 2022 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

NOTĂ: La solicitarea comisiilor judeţene/Comisiei municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a sau din proprie iniţiativă, Comisia naţională de organizare a evaluării naţionale poate aproba, în situaţii excepţionale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor.