Reamintim programul desfășurării Evaluării Naționale -2022
 
 • 14 iunie 2022 Limba şi literatura română – probă scrisă
 • 16 iunie 2022 Matematica – probă scrisă
 • 17 iunie 2022 Limba şi literatura maternă – probă scrisă
 • 23 iunie 2022 Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14,00) 
 • 23 iunie 2022 (ora 16,00 – ora 19,00) / 24 iunie 2022  (ora 8,00 – ora 12,00)  Depunerea contestaţiilor
 • 24 iunie – 29 iunie 2022 Soluţionarea contestaţiilor
 • 30 iunie 2022 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

REPARTIZARE ELEVI CENTRU EXAMEN

Declaratie tip obiecte personale

Accesul în Centrul de examen se va face în intervalul 8.00 – 8.30

 •  Elevii vor avea asupra lor cartea de identitate sau carnetul de elev;
 •  Proba scrisă se va desfășura în intervalul 9.00-11,00

Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ în acest scop.

Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea de învățământ/centrul de examen sau cu exteriorul.

 • Candidatii de la sălile 1, 2, 3, 9, 10, 11 și 12 sunt rugați să intre în scoală folosind  ușa de la intrarea profesorilor pentru a avea acces direct la sala de bagaje de lângă grupul sanitar baieti  sala P H – 5 H – Parter. După predarea obiectelor personale vor folosi scara profesorilor pentru a merge în sălile unde au fost repartizați pentru susținerea probei scrise.
 •  Pentru candidatii repartizati în salile 4, 5, 6, 7, 8 și 13, accesul in centrul de examen se va face pe la intrarea elevilor. În acest fel candidații vor avea acces imediat la sala de bagaje P B – 5 B. După predarea obiectelor personale vor folosi scara elevilor  pentru a merge în sălile unde au fost repartizați pentru susținerea probei scrise. 
 • Pentru candidatii care doresc și au posibilitatea să printeze și să completeze declarația -tip pentru păstrarea bunurilor personale am atasat documentul pentru a fi completat. În acest fel se va  evita staționarea prelungită în sălile destinate în acest scop, denumite săli de bagaje.
 • În prima zi a probei scrise, candidații vor primi codurile anonimizate, necesare pentru aflarea rezultatelor inițiale în data de 23 iunie, respectiv rezultatelor finale în data de 30 iunie, conform Calendarului de defășurare al Evaluării Naționale. Aceste coduri sunt individuale și nu se vor prezenta altor colegi.
 • În fiecare  zi a probei scrise, candidații vor primi sticle cu apă în sălile de examen.
 •  

Școala Gimnazială nr.79, urează mult succes candidaților la Evaluarea Națională -2022

—————————————————————————————————————————————–

ORDIN SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2022

SIMULARE  EVALUARE  NAȚIONALĂ  CLASA a VIII-a  4 – 5 aprilie 2022

Simularea Evaluării Naționale pentru elevii claselor a VIII-a se va desfășura:

Luni  04 aprilie  – Limba și literatura română

Marți 05 aprilie – Matematică

Probele de examen se vor desfășura între orele  9 – 11.00

Accesul elevilor în sălile de examen se va face între orele  8 – 8.30 ( elevii vor avea asupra lor carnetul de elev)

Elevii claselor a VIII-a  vor intra în școală pe poarta din Strada Oițelor și pe la intrarea profesorilor,  între orele 8,00 – 8,30, pe baza unui act de identitate (carnet de elev, CI) și își vor ocupa locurile în săli, conform repartizării afișate.

LISTE REPARTIZARE SĂLI

* Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea de învățământ/centrul de examen sau cu exteriorul

*  Candidatii repartizati în sălile de examen de la etajul I își vor lăsa bagajele în laboratorul de informatică , sală destinată în acest sens, denumită sală bagaje 

*Candidatii repartizati în sălile de examen de la etajul II își vor lăsa bagajele în laboratorul de chimie , sală destinată în acest sens, denumită sală bagaje 

* După simulare, elevii claselor a VIII-a vor avea un orar pentru 2 ore în intervalul 11-12:20 


Ordin 5.149_2021 EN VIII_2022

CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021 – 2022

 • 30 mai – 3 iunie 2022 Înscrierea la evaluarea naţională
 • 3 iunie 2022 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
 • 14 iunie 2022 Limba şi literatura română – probă scrisă
 • 16 iunie 2022 Matematica – probă scrisă
 • 17 iunie 2022 Limba şi literatura maternă – probă scrisă
 • 23 iunie 2022 Afişarea rezultatelor înaintea (până la ora 14,00) contestaţiilor
 • 23 iunie 2022 (ora 16,00 – ora 19,00) 24 iunie 2022 Depunerea contestaţiilor (ora 8,00 – ora 12,00)
 • 24 iunie – 29 iunie 2022 Soluţionarea contestaţiilor
 • 30 iunie 2022 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

NOTĂ: La solicitarea comisiilor judeţene/Comisiei municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a sau din proprie iniţiativă, Comisia naţională de organizare a evaluării naţionale poate aproba, în situaţii excepţionale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor.