EVALUARE NATIONALA 2021

Precizari activitate vizualizare lucrari scrise Evaluare Națională 2021

ok_CERERE DE VIZUALIZARE A LUCRĂRII SCRISE

 

  • 29 iunie 2021 ( până la ora 14.00) : Afișarea rezultatelor înainte de contestații
  • 29 iunie 2021 ( ora 16.00-19.00) ; 30 iunie ( 8.00-12.00)  Depunerea contestațiilor

Cerere CONTESTATII (1)

CEREREA DE CONTESTAȚII PRIVIND REZULTATUL  EVALUĂRII  NAȚIONALE- 2021, LA PROBELE DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ SE POATE DEPUNE CONFORM CALENDARULUI  LA UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT  SAU SE POATE TRIMITE ON-LINE LA ADRESA DE E-MAIL : scoala79_nt@yahoo.com  în intervalul mai sus menționat

CEREREA DE CONTESTAȚII VA FI SEMNATĂ ATÂT DE CANDIDAT CÂT ȘI DE PĂRINTELE/ REPREZENTANTUL LEGAL AL ACESTUIA

 

REPARTIZARE CANDIDATI SALI EXAMEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea Națională pentru absolvenții  claselor a VIII-a se va desfășura conform calendarului Evaluării Naționale 2021:

  • Limba  și literatura română: – marti, 22 iunie 2021, între orele 9.00 – 11.15
  • Matematică: joi, 24 iunie 2021, între orele 9.00 – 11.15
  • 29 iunie 2021 ( până la ora 14.00) : Afișarea rezultatelor înainte de contestații
  • 29 iunie 2021 ( ora 16.00-19.00) ; 30 iunie ( 8.00-12.00) : Depunerea contestațiilor
  • 30 iunie 2021-04 iulie 2021 : Soluționarea contestațiilor
  • 04 iulie 2021 : Afișarea rezultatelor finale 

Accesul în Centrul de examen

  • intre orele 8.00 – 8.30 Elevii vor avea asupra lor cartea de identitate sau carnetul de elev.

Accesul în unitatea de învățământ este organizat astfel încât să fie asigurată o distanță minimă de 1 m între oricare 2 persoane (în sala de examen se asigură distanța de minimum 1 m între candidați)

Se asigură dezinfectarea suprafețelor, distanțarea fizică pe tot timpul activităților, aerisirea spațiilor

Parcursul prin curtea școlii până la intrarea în unitate se va realiza pe un traseu bine delimitat si semnalizat respectând normele de distanțare fizică

La intrarea în unitate sunt asigurate materiale și echipamente de protecție: covorașe dezinfectante, măști, substanțe dezinfectante pentru mâini

Intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare sunt semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat

Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ în acest scop.

Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea de învățământ/centrul de examen sau cu exteriorul

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.79 , UREAZĂ MULT SUCCES ABSOLVENȚILOR CLASELOR a VIII-a

LA EVALUAREA NAȚIONALĂ 2021

 


SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ 29-30 MARTIE 2021

ANUNȚ

Probele scrise se vor desfășura în intervalul orar 9,00 – 11,00, după cum urmează:
• Limba și literatura română – luni, 29 martie 2021;
• Matematică – marți, 30 martie 2021.

Elevii claselor a VIII-a A și B vor intra în școală pe poarta din Strada Oițelor și pe la intrarea profesorilor,  între orele 7,30 – 8,30, pe baza unui act de identitate (carnet de elev, CI) și își vor ocupa locurile în săli, conform repartizării afișate.

Elevii claselor a VIII-a C, D și E vor intra în școală pe poarta din Strada Cuza-Vodă și pe la intrarea elevilor,  între orele 7,30 – 8,30, pe baza unui act de identitate (carnet de elev, CI) și își vor ocupa locurile în săli, conform repartizării afișate.

Informațiile cu privire la repartizarea elevilor în săli vor fi afișate la avizierul unității și vor fi transmise pe site-ul școlii cu 24 de ore înainte de susținerea Simulării Evaluării Naționale.

OME_3449_2021_simulare_EN+BAC(1)

mesaje informare masuri prevenire(1)

Cerere pentru participarea fizică la Simulare Evaluare Natională

 

Adresa ISMB nr. 4601 / 08.03.2021 – Ref. OME nr. 3449 / 05.03.2021 – Simulare Bacalaureat si EvNat_VIII

Adresa ISMB nr. 4601 din 08.03.2021 – Ref. OME_3449 din 05.03.2021 – Simulare Bacalaureat si EvNat_VIII.pdf

OMEC nr. 3472 din 10 martie 2020 privind aprobarea programelor pentru sustinerea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, incepand cu anul scolar 2020-2021

   Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 222 si 222bis din 19 martie 2020