•   0314257884
  •   Strada Cuza Voda nr 51, Bucuresti, sector 4, 040281

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU

Nr.crt
Criterii specifice
Lista documentelor doveditoare pentru îndeplinirea criteriului
1
Domiciliul elevului în zona apropiată şcolii
Acte doveditoare ( copie act de identitate care să ateste apropierea domiciliului – copie act proprietate )
2
Unul dintre părinţi are locul de muncă în circumscripţia şcolii
Adeverinţă salariat din care să reiasă adresa locului de muncă
3
Unul dintre părinţi lucrează la o instituţie aflată în zona apropiată şcolii
Adeverinţă salariat din care să reiasă adresa locului de muncă –adresă apropiată zonei din circumscripţia şcolii