BURSE ELEVI-SEMESTRUL I -An şcolar 2019-2020

Acte necesare la întocmirea dosarului:

 BURSA DE PERFORMANȚĂ

– cerere tip

 • copia diplomei de la etapa națională a olimpiadei sau concursului școlar național organizat de MEN locurile I, II,
 • dovada calificării în loturile de pregătire organizate de MEpentru competițiile internaționale
 • copia diplomei  de  la  etapele  naționale  ale  competițiilor  /concursurilor  cultural  artistice,  cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico –științific de nivel național organizate de MEN locurile I, II,
 • copie certificat de naștere copil/copii
 • copie carte de identitate părinți

Bursele de performanță şi merit litera (b)se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele menționate.

În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, s-au stabilit Criteriile Generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat. Criteriile Generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat sunt aprobate prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare.

BURSA DE MERIT

– CERERE TIP
 • copia diplomei de la etapele județene a olimpiadei sau concursului școlar național organizate de MEN locurile I,II,
 • copia diplomei de la etapele județene  ale  competițiilor /concursurilor cultural artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico –științific de nivel național organizate de MEN locurile I, II,
 • copie certificat de naștere copil/copii
 • copie carte de identitate părinți

BURSA DE STUDIU

Elevul trebuie să aibă media peste 7 şi nota 10 la purtare

 • adeverințe de venit de la locul de muncă a părinților din care să reiasă salariul net pe ultimeleb 3 luni sau
 • declaraţie pe proprie răspundere la notariat a părintelui care nu realizează venituri
 • adeverință de venit de la Administrația Financiară
 • copie certificat de naștere copil/copii
 • copie carte de identitate părinți

Venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie să depășească suma de 1263lei.

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe  care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din:

 • indemnizații de somaj
 • creanțe legale
 • convenții civile de întreținere aflate în execuție
 • indemnizații cu caracter permanent
 • alocații de stat pentru copii
 • alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament
 • burse pentru elevi
 • arende,chirii

BURSA DE AJUTOR SOCIAL

 1. Venit mic pe membru de familie

– cerere tip

 • adeverințe de venit de la locul de muncă a părinților din care să reiasă salariul net pe ultimele

12 luni sau

 • declaraţie pe proprie răspundere la notariat a părintelui care nu realizează venituri
 • adeverință de venit de la Administrația Financiară
 • copie certificat de naștere copil/copii
 • copie carte de identitate părinți

Venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie să depășească suma de 631,5 lei.

Venit mic-ocazională

– cerere tip

 • adeverințe de venit de la locul de muncă a părinților din care să reiasă salariul net pe ultimele

12 luni sau

 • declaraţie pe proprie răspundere la notariat a părintelui care nu realizează venituri
 • adeverință de venit de la Administrația Financiară
 • copie certificat de naștere copil/copii
 • copie carte de identitate părinți

Venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie să depășească suma de 947,25 lei.

 1. Medicale
  • cerere tip
 • copie certificat de naștere copil/copii
 • copie carte de identitate părinți
 • certificat eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar.
 1. Orfan
  • cerere tip
 • copie certificat de naștere copil/copii
 • copie carte de identitate părinți
 • copie certificat de deces al părintelui decedat

DOSARELE SE VOR DEPUNE LA SECRETARIATUL ŞCOLII PÂNĂ LA  DATA DE 

04 OCTOMBRIE 2019!

CERERI TIP PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR DE BURSĂ AN SCOLAR 2019-2020

OMEN 3016_Competitii scolare internationale, nationale si regionale 2019_site MEN

Anexa 01_Calendar_Olimpiade si concursuri internationale_2019

Anexa 02_Calendar_ Olimpiade nationale_2019

Anexa 03_Calendarul activitati pregatire loturi_2019

Anexa 04_Calendar_Concursuri finantate MEN_2019

Anexa 05_Calendar _Concursuri fara finantare MEN_ 2019

Anexa 06_Calendar _Concursuri interjudetene_2019

Anexa 07_CAEN finantate MEN_2019

Anexa 08_CAEN fara finantare MEN_2019

Anexa 09_CAER_2019


BURSE SEMESTRUL I AN ŞCOLAR 2018-2019

Pentru depunerea cererilor pentru burse elevi – Semestrul I, an scolar 2018-2019, vă invităm să consultaţi următoarele documente:

 1. Calendar Olimpiade Naţionale _2017_2018
 2. Calendar competiţii sportive şcolare naţionale _2017_2018
 3. 02.B.ONSS si OG Metodologie_2017-2018 (1)
 4. 02.C._24981_3 din 22.01.2018_Calendar_Olimpiade tehnologii_2017-2018
 5. 03. Calendar_Concursuri nationale finantate_2017_2018_final
 6. 03.A. Anexa A la Calendarul concursurilor scolare cu finantare MEN_2017-2018_CSS-LPS _Var 2
 7. 03.B.Calendar_Concursuri nationale finantate_Anexa B_CAEN finantate final
 8. 03.B. CAEN finantate 2017
 9. 06.Calendar_Activitati pregatire loturi_2018