ADMITERE 2018

IERARHIE ADMITERE 2018

ierarhie admitere liceu sc.79

ÎN ATENȚIA ELEVILOR CLASELOR a VIII-a

PROBELE DE APTITUDINI ȘI A PROBELOR DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ

 • PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROBEI DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ DIN CADRUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019

PROCEDURA_ADMITERE_BILINGV_2018(1)

 • GRAFICUL DE SUSȚINERE A PROBELOR DE APTITUDINI ȘI A PROBELOR DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MATERNĂ/MODERNĂ

GRAFICUL_DE_SUSTINERE_A_PROBELOR_DE_APTITUDINI_SI_A_PROBELOR_DE_VERIFICARE_A_CUNOSTINTELOR_DE_LIMBA_MATERNA(1)

 • CEREREA DE RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE A REZULTATELOR OBȚINUTE LA EXAMENELE CU RECUNOAȘTERE INTERNAȚIONALĂ ( ANEXA 1 LA  PROCEDURA OPERAȚIONALĂ NR. 4224/20.02.2018

ANEXA_1_cerere_echivalare

GRAFIC PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ NR.4224/20.02.2018

 • Depunerea  de copii conform cu originalul ale documentelor/ certificatelor/ diplomelor obținute în vederea recunoașterii  și echivalării : 23 -27.04.2018; (la sediul unității de învățământ prin comparare cu documentul original );
 • Analizarea de către membrii comisiei a documentelor/certificatelor/diplomelor depuse de candidați : 30.04.2018-03.05.2018;
 • Întocmirea listei cu rezultatele finale ale recunoașterii și echivalării rezultatelor obținute de candidați la examenele cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine: 04.05.2018;
 • Înaintarea către inspectoratul școlar de sector a listei cu rezultatele finale ale recunoașterii și echivalării rezultatelor obținute de candidați la examenele cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine: 07.05.2018;
 • Eliberarea de către unitatea de învățământ  a anexelor fișelor de înscriere pentru toți elevii care doresc să participe la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, inclusiv pentru cei cărora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională: 10-11.05.2018;
 • Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă în centrele menționate ( la alegere-  vezi Graficul de susținere a probelor de aptitudini și  a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă) : 14 – 15.05.2018;
 • Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă: 16 – 18.05.2018;
 • Afișarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă și depunerea contestațiilor în centrele de susținere a probelor: 22.05.2018;
 • Afișarea rezultatelor finale după contestații în centrele de susținere a probelor: 25.05.2018;
 • Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de către toți candidații, atât cei care au susținut proba de verificare, cât și cei cărora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională, din centrul în care s-au înscris : 29 – 31.05.2018;
 • Depunerea anexelor fișelor de înscriere de către toți candidații, atât cei care au susținut proba de verificare, cât și cei cărora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională, la unitățile de învățământ gimnaziale de proveniență: 06.06.2018

NOTĂ : Anexele fișelor de înscriere se vor depune obligatoriu la unitatea de învățământ de proveniență, în data de 06.06.2018,  indiferent dacă s-a susținut sau nu, examenul  probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.

 • OMEN 4794 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat şi calendarul admiterii pentru anul şcolar 2018-2019  (vezi aici)
 • OMEN 4795 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul profesional  de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2018-2019 (vezi aici)
 • Plan de măsuri ISMB privind admiterea în clasa a IX-a , în anul şcolar 2018-2019 (vezi aici)
 • Model fişa de admitere pentru înscrierea în învăţământul liceal de stat (vezi aici)
 • Broșură admitere 2018 (vezi aici)