a. pentru candidații care solicită echivalarea probei cu media aritmetică a mediilor anuale aferente
celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial la limba modernă: cererea de echivalare a
rezultatelor obținute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează la
admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv cu proba de verificare a
cunoștințelor la limba modernă, conform modelului din Anexa A la prezenta metodologie

b. pentru candidații care solicită echivalarea probei cu rezultatele obținute, pe parcursul
învățământului gimnazial, la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea
competențelor lingvistice în limbi moderne: cererea de recunoaștere şi echivalare a rezultatelor
obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în
limbi moderne cu Testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi
moderne de circulație internațională în regim bilingv, respectiv intensiv, 2021-2022, conform modelului
din Anexa B la prezenta metodologie, însoțită de copia scanată, respectiv fotocopia certificatului
obținut/diplomei obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea
competențelor lingvistice în limbi străine; în situațiile excepţionale, în care se înregistrează
întârzieri în eliberarea certificatului/diplomei de către instituţia/organizaţia respectivă, se depune
adeverinţa eliberată de instituţia/organizaţia care administrează examenul și fișa rezultatelor obtinute

Cererile se depun la secretariatul unitatii de invatamant in perioada 7-14 iunie 2021