PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROBEI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE A IX-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV DIN CADRUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023

Prezenta procedură stabileşte modalitatea de organizare şi desfăşurare a Probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2022 – 2023 în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, precum și demersurile pentru recunoașterea rezultatelor obţinute de candidați la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine/la olimpiade școlare și echivalarea acestora cu Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, pe baza metodologiilor, procedurilor, notelo

PROCEDURA_ISMB_NR. 8487 DIN 06.04.2022 – ADMITERE_BILINGV_2022_2023

ANEXA 1 CERERE ECHIVALARE 2022

 

 • Candidații cărora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele obţinute la examene cu recunoaștere internațională și rezultatele obținute la olimpiadele naționale vor parcurge doar etapa de înscriere în centrele de examen pentru susținerea Probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă,
 •  Candidații cărora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele obţinute la examene cu recunoaștere internațională și rezultatele obținute la olimpiadele naționale nu vor susține Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, rezultatul lor, respectiv nota 10 obținută conform prevederilor Art. 5, alin. (6)  și alin. (7) din O.M.E. nr. 5150/30.08.2021, urmând să fie consemnat/inclus în tabelele cu rezultatele obținute de ceilalți candidați din centrul de examen în urma susținerii probei.
 • Candidații cărora li se recunosc și li se echivalează rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice într-o limbă străină, conform prevederilor Art. 5, alin. (6) din O.M.E. nr. 5150/30.08.2021, primesc nota 10 la Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.
 • Nivelurile de competență lingvistică sunt, în ordine crescătoare, următoarele: A1, A2, B1, B2, C1 și C2.
 • Solicitarea de către părintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului, pe bază de cerere scrisă (ANEXA 1), a recunoaşterii şi echivalării rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și a rezultatelor la olimpiadele naționale cu Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv și depunerea de copii „conform cu originalul” ale adeverințelor/certificatelor/diplomelor obținute, în vederea recunoaşterii şi echivalării se va face în perioada  11.04-12.05.2022
 • Analizarea de către membrii comisiei a adeverințelor/certificatelor/diplomelor depuse de candidați 02.05-12.05.2022, respectiv 02.05-23.05.2022 pentru cazul primirii certificatelor/diplomelor emise cu întârziere, pentru care candidații au depus initial doar o adeverință
 • Eliberarea, de către conducerile unităților de învățământ, a anexelor fişelor de înscriere pentru toți elevii care doresc să participe la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, inclusiv pentru cei care doresc recunoașterea și echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională și a rezultatelor la olimpiadele naționale de către comisia constituită la nivelul unității de învățământ   (11-13.05.2022)
 • Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, inclusiv a celor care doresc recunoașterea și echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională și a rezultatelor la olimpiadele naționale, prin depunerea anexei fișei de înscriere la centrele de examen pentru susținerea probei  (16-17.05.2022)
 • Desfășurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă (18-20.05.2022)
 • Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă (23.05.2022)
 • Depunerea contestaţiilor  (23.05.2022)
 • Rezolvarea contestaţiilor și afişarea rezultatelor finale, după contestaţii  (23-27.05.2022)
 • Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de către toți candidații, atât cei care au susținut proba de verificare, cât și cei cărora le-au fost recunoscute și echivalatele rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională, din centrul în care s-au înscris pentru  proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă  ( 30-31.05.2022)
 • Depunerea anexelor fişelor de înscriere de către toți candidații, atât cei care au susținut proba de verificare, cât și cei cărora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională, la unităţile de învăţământ gimnazial de proveniență  (03.06.2022)
 • Vocational_BROSURA_2022