•   0314257884
 •   Strada Cuza Voda nr 51, Bucuresti, sector 4, 040281

Clasa pregatitoare 2019-2020

 

 

 

 


 

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR AN ȘCOLAR 2019-2020

Clasa pregătitoare

Imagini pentru imagini copii la scoala

 • Anexa nr. 1 la ordinul M.E.N nr. 3181/18.02.2019, privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020;
 • Anexa nr. 2 la ordinul M.E.N nr. 3181/18.02.2019, privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020

SKMBT_28319022210400

CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLII GIMNAZIALE NR.79

 • B-DUL. DIMITRIE CANTEMIR  NR. 2-10 ( nr. pare) ; NR. 1-49 ( nr. impare )
 • Str. RADU-VODĂ
 • Str. CIOBANU MIRCEA
 • Str. CRIȘULUI
 • Str. CUZA-VODĂ NR 2-48 (nr. pare ); NR. 43-55 (nr. impare )
 • Str. MIHNEA VODĂ
 • SPLAIUL UNIRII NR. 2-130 (nr. pare )
 • Str. OIȚELOR

PLANUL DE ȘCOLARIZARE PROPUS PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

PLAN ȘCOLARIZARE CLASA PREGĂTITOARE AN ȘCOLAR 2019-2020

Numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare pentru clasa pregătitoare, an școlar 2019-2020:

 •  Nr. clase  = 5 / Număr elevi = 125

În conformitate cu lista locurilor aprobate de Inspectoratul Școlar al Municipiului București,

În ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.79,

NU SUNT LOCURI DISPONIBILE LA CLASA I PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

ZIUA PORȚILOR DESCHISE  2019

Imagini pentru imagini copii scoala

ZIUA PORȚILOR DESCHISE (2)

În unitatea noastră de învățământ , „ Ziua Porților Deschise ” se va desfășura duminică 3 martie 2019 în intervalul orar 10.00 – 12.00. Părinții și viitorii elevi vor putea vizita sălile de clasă în care se desfășoară activitatea clasei pregătitoare și vor purta discuții cu personalul implicat în această activitate.

COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE

 • 04 martie  – 22 martie 2019
 • Completarea de către părinți online sau la sediul unității noastre de învățământ a cererii tip de înscriere prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte
 • Validarea cererii tip este obligatorie și se face la sediul școlii, conform următorului program:

LUNI – VINERI între orele 8.00 – 18.00

DOCUMENTE NECESARE LA COMPLETAREA / VALIDAREA CERERII TIP DE ÎNSCRIERE

 • CERTIFICAT NAȘTERE COPIL  (original și copie xerox)
 • ACT DE IDENTITATE PĂRINȚI (original și copie xerox)
 • DOCUMENTE DOVEDITOARE PENTRU ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR GENERALE SAU SPECIFICE
 • DOCUMENTUL ELIBERAT DE CMBRAE  (dacă este cazul) PRIVIND REZULTATUL POZITIV AL EVALUĂRII PSIHOSOMATICE
 • (Cererea tip de înscriere va fi validată numai la școală pe baza copiilor certificate conform cu originalul de către secretariatul școlii, prin comparare cu documentele originale)

 

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE CONFORM METODOLOGIEI

CRITERII GENERALE CONFORM METODOLOGIEI DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

COPIII AI CĂROR PĂRINȚI SOLICITĂ ÎNSCRIEREA LA ȘCOALA DE CIRCUMSCRIPȚIE

 • Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți, situația copilului care provine de la o casă de copii/ centru de plasament ;
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • Existența unui frate sau a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE ALESE ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.79 ÎN ȘEDINȚA DIN  22 februarie 2019

Nr.crt. Criteriul specific Lista documentelor care sa dovedeasca indeplinirea criteriului
a) Domiciliul părinte/reprezentant legal/tutore în zona limitrofă circumscripţiei şcolare Copie act de identitate
b) Unul dintre părinţi are locul de muncă în circumscripţia şcolii Adeverinţă salariat din care să reiasă adresa locului de muncă
c) Unul dintre părinţi are locul de muncă în zona limitrofă circumscripţiei şcolare Adeverinţă salariat din care să reiasă adresa locului de muncă

PRECIZĂRI I.S.M.B. PRIVIND EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ  REFERITOARE LA ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2019-2020 PENTRU COPIII CARE NU ÎMPLINESC VÂRSTA PREVĂZUTĂ DE LEGE

Precizari CMBRAE_evaluare_psihosomatica_2019

Numarul de telefon TelVerde ISMB pentru inscriere in invatamantul primar 2019-2020

Numarul de telefon TelVerde 0800816021 va fi disponibil in perioada 26.02.2019–19.04.2019, de luni pana joi in intervalul orar 8.00–16.30 si vineri in intervalul orar 8.00 – 14.00

CERERE TIP ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (CLASA PREGĂTITOARE 2019)

CERERE_TIP_CLSPRG_2019_ETAPA_I