An școlar 2016-2017

Elevii participanți la cursurile Centrului de Excelență în Matematică – București , an școlar 2016-2017. Informații suplimentare ( aici… ). Acord de participare clasa a IV-a ( aici …); clasa V-VIII ( aici… )

Centrul de Excelenta în Matematică – București, an școlar 2016-2017 (pentru elevii clasei a IV-a ) (…aici)

Perioada de susținere a tezelor:

 • semestrul I :     5-23 decembrie 2016
 • semestrul al II-lea:
  • clasa a VIII-a :   1-19 mai 2017
  • clasele a V-a – a VII-a : 8-26 mai 2017

Serbarea de sfârșit de an școlar va avea loc la Palatul Național al Copiilor astfel:

 • Clasele din ciclu primar: 15 iunie ora 8:30
 • Clasele de gimnaziu : 16 iune ora 8:30

 

 

An şcolar 2014-2015

 • Precizări privind ora de religie / model de cerere inscriere la ora de religie ( aici)
 • Procedura operaţională privind organizarea şi desfăşurarea programului “Şcoala altfel” pentru anul şcolar 2014-2015 (aici)
 • Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial Nr. 23 bis din 13 ianuarie 2015 (aici)
 • Structura anului şcolar 2014-2015 (aici)
 • Programul de preluare a dosarelor CDS, pentru anul şcolar 2014-2015  ( aici ).

An şcolar 2013-2014

Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar – OMEN nr.5455/12.11.2013 (aici).

Fisa de observaţie a lectiei – conform Anexei nr.5 din OMECTS nr. 5547/6.10.2011 (aici).

Curs formare pentru învăţământul primar (aici).

Lista Concursurilor şcolare pentru învăţământul preşcolar  (aici)

Programul “Şcoala altfel” – prevederi generale (aici)