Sustinere_probe_aptitudini_materna_moderna

BROSURA_2023

OME nr. 5243 din 31.08.2022 ref admitere 2023

ANEXELE 1-5 la OME 5243_2022

calendar_admitere-liceu-2023-2024

Procedura operationala ISMB nr. 6390 din 23.03.2023 privind organizarea si desfasurarea probei de verificare a cunostintelor de limba moderna

ANEXA 1_CERERE_ ECHIVALARE

 

Prezenta procedură stabileşte modalitatea de organizare şi desfăşurare a Probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2023-2024 în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, precum și demersurile pentru recunoașterea rezultatelor obţinute de candidați la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine/la olimpiade școlare și echivalarea acestora cu Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, pe baza metodologiilor, procedurilor.

 • Candidații cărora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele obţinute la examene cu recunoaștere internațională , vor parcurge doar etapa de înscriere în centrele de examen pentru susținerea Probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă,
 •  Candidații cărora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele obţinute la examene cu recunoaștere internațională  nu vor susține Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, rezultatul lor, respectiv nota 10 obținută conform prevederilor Art. 6, alin. (6)   din O.M.E. nr. 5243/31.08.2022, urmând să fie consemnat/inclus în tabelele cu rezultatele obținute de ceilalți candidați din centrul de examen în urma susținerii probei.
 • Candidații cărora li se recunosc și li se echivalează rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice într-o limbă străină, conform prevederilor Art. 6, alin. (6) din O.M.E. nr. 5243/31.08.2022 primesc nota 10 la Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă,  fără a susține proba .
 • Nivelurile de competență lingvistică sunt, în ordine crescătoare, următoarele: A1, A2, B1, B2, C1 și C2.
 • Solicitarea de către părintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului, pe bază de cerere scrisă (ANEXA 1), a recunoaşterii şi echivalării rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine  cu Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv și depunerea de copii „conform cu originalul” ale adeverințelor/certificatelor/diplomelor obținute, în vederea recunoaşterii şi echivalării se va face la unitatea de învățământ de proveniență  în perioada  19.04. – 28.04.2023
 • Analizarea de către membrii comisiei a adeverințelor/certificatelor/diplomelor depuse de candidați 02.05 – 03.05.2023  , respectiv 02.05-22.05.2023 pentru cazul primirii certificatelor/diplomelor emise cu întârziere, pentru care candidații au depus initial doar o adeverință
 • Eliberarea, de către conducerile unităților de învățământ, a anexelor fişelor de înscriere pentru toți elevii care doresc să participe la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, inclusiv pentru cei care doresc recunoașterea și echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională  de către comisia constituită la nivelul unității de învățământ   (10-12.05.2023)
 • Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, inclusiv a celor care doresc recunoașterea și echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională și a rezultatelor la olimpiadele naționale, prin depunerea anexei fișei de înscriere la centrele de examen pentru susținerea probei  (15 – 16.05.2023)
 • Desfășurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ( 17-19.05.2023 )
 • Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă (22.05.2023)
 • Depunerea contestaţiilor pentru cei care au susținut proba  (22.05.2023 în intervalul 10.00-16.00)
 • Rezolvarea contestaţiilor și afişarea rezultatelor finale, după contestaţii  (23-26.05.2023)
 • Afișarea rezultatelor finale pentru cei care au suținut proba (26.05.2023 – ora 12.00)
 • Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de către toți candidații, atât cei care au susținut proba de verificare, cât și cei cărora le-au fost recunoscute și echivalatele rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională, din centrul în care s-au înscris pentru  proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă  ( 29-30.05.2023)
 • Depunerea anexelor fişelor de înscriere de către toți candidații, atât cei care au susținut proba de verificare, cât și cei cărora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională, la unităţile de învăţământ gimnazial de proveniență   ( 09.06.2023 )