• ÎN ATENȚIA ELEVILOR CLASELOR a VIII-a

 

 

 • SUSȚINEREA PROBELOR DE APTITUDINI/A PROBELOR DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MATERNĂ/MODERNĂ

SKM_C22719042312260

 • PROBELE DE APTITUDINI ȘI A PROBELOR DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ
  • PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROBEI DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ DIN CADRUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

  PROCEDURA ISMB NR. 4144 DIN 25.02.2019_ADMITERE_BILINGV_2019_2020

  CEREREA DE RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE A REZULTATELOR OBȚINUTE LA EXAMENELE CU RECUNOAȘTERE INTERNAȚIONALĂ ( ANEXA 1 LA  PROCEDURA OPERAȚIONALĂ NR. 4144/25.02.2019

  ANEXA_1_cerere_echivalare

   

  • Depunerea  de copii conform cu originalul ale documentelor/ certificatelor/ diplomelor obținute în vederea recunoașterii  și echivalării : 22.04 -14.05.2019; (la sediul unității de învățământ prin comparare cu documentul original );
  • Analizarea de către membrii comisiei a documentelor/certificatelor/diplomelor depuse de candidați : 06.05.-14.05.2019;
  • Întocmirea listei cu rezultatele finale ale recunoașterii și echivalării rezultatelor obținute de candidați la examenele cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine: 14.05.2019;
  • Înaintarea către inspectoratul școlar de sector a listei cu rezultatele finale ale recunoașterii și echivalării rezultatelor obținute de candidați la examenele cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine: 14.05.2019;
  • Eliberarea de către unitatea de învățământ  a anexelor fișelor de înscriere pentru toți elevii care doresc să participe la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, inclusiv pentru cei cărora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională: 08-09.05.2019;
  • Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă în centrele menționate  : 13-14.05.2019;
  • Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă: 15-17.05.2019;
  • Afișarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă și depunerea contestațiilor în centrele de susținere a probelor: 20.05.2019;
  • Afișarea rezultatelor finale după contestații în centrele de susținere a probelor: 24.05.2019;
  • Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de către toți candidații, atât cei care au susținut proba de verificare, cât și cei cărora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională, din centrul în care s-au înscris : 27-29.05.2019;
  • Depunerea anexelor fișelor de înscriere de către toți candidații, atât cei care au susținut proba de verificare, cât și cei cărora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională, la unitățile de învățământ gimnaziale de proveniență: 04.06.2019

  NOTĂ : Anexele fișelor de înscriere se vor depune obligatoriu la unitatea de învățământ de proveniență, în data de 04.06.2019,  indiferent dacă s-a susținut sau nu, examenul  probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.