Mobilitate personal didactic

MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC 2018-2019 CONFORM O.M.E.N NR. 5485/2018

ETAPA PRETRANSFER CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢI

 • Lista condiţiilor specifice stabilite conform art.29 alin (2) şi alin (3) din Metodologia cadru aprobată prin O.M.E.N 5485 /2017

Lista conditiilor specifice alese in C.A al Şcolii Gimnaziale Nr. 79

 • Fişa de evaluare a lecţiei   Inspecţia specială la clasă în profilul postului

FIȘA DE EVALUARE A LECTIEI

 • Graficul susţinerii inspecţiilor la clasă etapa pretransfer  consimţit între unităţi perioada 13-26 aprilie 2018

GRAFIC SUSTINERE INSPECTIE LA CLASA – ETAPA MOBILITATE PRETRANSFER

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE CARE SOLICITĂ PRETRANSFER LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.79

 • Calendar pretransfer:

  • 30 martie 2018 – afişarea posturilor
  • 3-12 aprilie 2018 – depunerea cererilor la inspectoratele şcolare (unde este arondată disciplina)
  • 13 aprilie 2018- afişarea punctajelor cadrelor didactice înscrise la pretransfer
  • 16-17 aprilie 2018- înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate
  • 18 aprilie 2018- soluţionarea contestaţiilor privind punctajele acordate
  • 13-26 aprilie 2018-desfăşurarea inspectiilor la clasă, conform criteriului specific nr.1 afişat (cadrele didactice vor susţine o oră la disciplina de specialitate, tema lecţiei va fi în conformitate cu programa şi planificarea curentă a disciplinei)
  • 16-26 aprilie 2018 – depunerea cererilor, însoţite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer la unităţile de învăţământ.
  • 27 aprilie 2018-analiza în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ a solicitărilor depuse de cadrele didactice titulare si comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordului/ acordului de principiu pentru pretransfer.
  • 27 iulie 2018 – soluţionarea cererilor de pretransfer în şedinţa de repartizare.