Distribution Sp Cialis E Paris Sud Generic Cialis Efectiveness Intas Strattera For Sale Online Cardura And Cialis Can I Buy Nexium In Mexico

Acasă

____________________________________________________________________________________________________________________

 

În ziua de 07 noiembrie 2018, în școala noastra se organizeaza activitatea stiintifica ,,Ziua Stiintei”, in contextul celebrării Zilei Internaționale a Știintei pentru Pace și Dezvoltare din 10 noiembrie 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNŢ

LUNI, 10 SEPTEMBRIE 2018

DESCHIDEREA NOULUI AN SCOLAR 2018-2019

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A NOULUI AN SCOLAR 2018 – 2019

SE VA DESFĂŞURA IN CURTEA SCOLII CONFORM URMĂTORULUI PROGRAM

 • CLASELE Pregătitoare, I, a II-a, a III-a    ora 8.30-10.30

dupa festivitate elevii vor merge în sălile de clasă, unde vor defăşura activităţi specifice primei zile de şcoală

 

 • CLASELE  a IV-a, a V-a , a VI-a, a VII-a, a VIII-a   ora 12.00-14.00

dupa festivitate elevii vor merge în sălile de clasă, unde vor defăşura activităţi specifice primei zile de şcoală

 

Mult  succes elevilor Şcolii Gimnaziale Nr. 79 în noul an şcolar 2018-2019

REPARTIZAREA ELEVILOR ÎN CLASELE PREGĂTITOARE

AN ȘCOLAR 2018-2019

Repartizare elevi clasa pregatitoare an scolar 2018-2019

 ORDIN PRIVIND STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2018-2019

Structura an scolar 2018 2019

36088287_1727227657391527_6900839652312219648_n

 

 

 

Felicitări echipei României pentru rezultatele remarcabile obținute la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru juniori!

Elevul nostru, Andrei Moldovan, a reprezentat cu cinste România la Balcaniada de Matematica din Grecia, obținând medalia de aur.

Admitere în clasa a V-a în anul școlar 2018-2019

REZULTATELE CANDIDAȚILOR LA PROBELE DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA  a V-a CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A LIMBII ENGLEZE ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019

rezultate proba testare aptitudini lb engleză

 

 • PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CLASELE A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ, CLASE CE VOR FUNCȚIONA ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019

 

PROCEDURA_ISMB_ADMITERE_CLASA_A_V_A_2018(3)

 •  CERERE DE RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE A REZULTATELOR OBȚINUTE LA EXAMENE CU RECUNOAȘTERE INTERNAȚIONALĂ

A3_cerere_de_echivalare_V_2018

 • CERERE DE ÎNSCRIERE LA TESTUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a V-a CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A LIMBII ENGLEZE

A2_cerere_de_inscriere_V_2018(1)

GRAFIC PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA TESTULUI DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a V-a CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ

 

PERIOADA ACTIVITATEA
 

 30 – 31. 05.2018

Stabilirea de criterii suplimentare de departajare pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze

Afișarea criteriilor pe site-ul școlii și la avizier

31.05.2018 Constituirea prin decizie internă a următoarelor comisii:

·         Comisia de înscriere pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională;

·         Comisia de organizare și evaluare a Testului de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională;

·         Comisia de contestații pentru reevaluarea lucrărilor de la proba scrisă din cadrul Testului de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională;

 

04-12.06.2018
 • Depunerea copiilor ,,conform cu originalul” ale documentelor/ certificatelor/ diplomelor obținute, în vederea recunoașterii și echivalării, însoțită de  solicitarea de către părinte/ tutore/ reprezentant legal pe bază de cerere scrisă (anexa 3 la Procedura Operațională nr. 15744/24.05.2018)
 • Înscrierea candidaților pentru susținerea Testului de cunoștințe pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze (anexa nr.2 la Procedura Operațională nr. 15744/24.05.2018)
Publicarea pe site-ul școlii a candidaților care au depus documente/ certificate/ diplome
13.06.2018 Constituirea prin decizie internă a Comisiei de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu testul de competență lingvistică a diplomelor depuse de candidați;
 14.06.2018 Analizarea de către membrii comisiei a documentelor/ certificatelor/ diplomelor depuse de candidați și recunoașterea/ echivalarea rezultatelor
 14.06.2018

 

Întocmirea procesului-verbal privind recunoașterea și echivalarea documentelor/ certificatelor/ diplomelor depuse de candidați
15.06.2018

 

Întocmirea listei cu rezultatele finale ale recunoașterii și echivalării documentelor depuse de candidați
Înaintarea către inspectoratul școlar de sector (în format letric și  electronic) a listei cu rezultatele finale de către conducerea unității
19.06.2018

 

Orele 9,00-10.00

 

 

 

 

Desfășurarea probei scrise de verificare a cunoștințelor de limbă engleză

În cazul în care, după încheierea etapei de înscriere a candidaților numărul totatl al elevilor înscriși pentru clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională este mai mare decât numărul de locuri aprobate prin planul de școlarizare al unității de învățământ, toți elevii susțin Testul de aptitudini și cunoștințe pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională

19.06.-20.06.2018 Desfășurarea probei orale de verificare a cunoștințelor de limbă engleză ( începând cu orele 11.00, sau a doua zi din grafic începând cu orele 9.00)
20.06.2018

 

21.06.2018

Afișarea rezultatelor parțiale  ora 18.00

 

Depunerea contestațiilor   orele  08…….14.00

22.06.2018

 

Ora 17.00

Afișarea rezultatelor finale la proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză

 

 

Planul de școlarizare al Școlii Gimnaziale Nr.79 aprobat de ISMB

An școlar 2018-2019

Tip clasă Număr clase

 

Număr locuri
 

Clase Intensiv Limba engleză

 

 

1

 

30

     

Criterii suplimentare de departajare :

 • Calificativul  semestrial  și anual  FOARTE BINE”  la disciplina limba engleză, sau o disciplină  modernă, studiată, obținută  în clasele a III-a și a IV-a;
 • Calificativul   FOARTE BINE”  la purtare   în clasele  I- IV

Elevul nostru Moldovan Andrei din clasa a VII-a va reprezenta România la Balcaniada de Informatică, la Europenele de Informatică și la Balcaniada de Matematică! 

ADMITERE 2018

ÎN ATENȚIA ELEVILOR CLASELOR a VIII-a

PROBELE DE APTITUDINI ȘI A PROBELOR DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ

 • PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROBEI DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ DIN CADRUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019

PROCEDURA_ADMITERE_BILINGV_2018(1)

 • GRAFICUL DE SUSȚINERE A PROBELOR DE APTITUDINI ȘI A PROBELOR DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MATERNĂ/MODERNĂ

GRAFICUL_DE_SUSTINERE_A_PROBELOR_DE_APTITUDINI_SI_A_PROBELOR_DE_VERIFICARE_A_CUNOSTINTELOR_DE_LIMBA_MATERNA(1)

 • CEREREA DE RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE A REZULTATELOR OBȚINUTE LA EXAMENELE CU RECUNOAȘTERE INTERNAȚIONALĂ ( ANEXA 1 LA  PROCEDURA OPERAȚIONALĂ NR. 4224/20.02.2018

ANEXA_1_cerere_echivalare

GRAFIC PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ NR.4224/20.02.2018

 • Depunerea  de copii conform cu originalul ale documentelor/ certificatelor/ diplomelor obținute în vederea recunoașterii  și echivalării  : 23 -27.04.2018; (la sediul unității de învățământ prin comparare cu documentul original );
 • Analizarea de către membrii comisiei a documentelor/certificatelor/diplomelor depuse de candidați : 30.04.2018-03.05.2018;
 • Întocmirea listei cu rezultatele finale ale recunoașterii și echivalării rezultatelor obținute de candidați la examenele cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine: 04.05.2018;
 • Înaintarea către inspectoratul școlar de sector a listei cu rezultatele finale ale recunoașterii și echivalării rezultatelor obținute de candidați la examenele cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine: 07.05.2018;
 • Eliberarea de către unitatea de învățământ  a anexelor fișelor de înscriere pentru toți elevii care doresc să participe la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, inclusiv pentru cei cărora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională: 10-11.05.2018;
 • Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă în centrele menționate ( la alegere-  vezi Graficul de susținere a probelor de aptitudini și  a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă) : 14 – 15.05.2018;
 • Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă: 16 – 18.05.2018;
 • Afișarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă și depunerea contestațiilor în centrele de susținere a probelor: 22.05.2018;
 • Afișarea rezultatelor finale după contestații în centrele de susținere a probelor: 25.05.2018;
 • Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de către toți candidații, atât cei care au susținut proba de verificare, cât și cei cărora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională, din centrul în care s-au înscris : 29 – 31.05.2018;
 • Depunerea anexelor fișelor de înscriere de către toți candidații, atât cei care au susținut proba de verificare, cât și cei cărora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională, la unitățile de învățământ gimnaziale de proveniență: 06.06.2018

NOTĂ : Anexele fișelor de înscriere se vor depune obligatoriu la unitatea de învățământ de proveniență, în data de 06.06.2018,  indiferent dacă s-a susținut sau nu, examenul  probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.

 

 

Centralizator olimpiade şi concursuri 2017-2018

Olimpiada/Concurs Etapa Premiul I Premiul II Premiul III Menţiune Total Calificaţi Lot naţional
Olimpiada de Limba şi Literatura Română Sector 2 6 7 13 28
Municipiu 1 2 3 10 16 4
Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viaţă Sector 5 11 15 31
Olimpiada de Lingvistică Municipiu 1 5 3 2 11 4
Cultură şi Spiritualitate Municipiu 1 2 1 4 1
Olimpiada de Matematică Sector 2 2 2 4 10
Municipiu 1 2 3
Olimpiada de Limba Franceză Sector 2 8 2 2 14
Municipiu 2 6 3 1 12 1
Olimpiada de Biologie Sector 2 2 4
Municipiu 1 1 2 1
Concursul Naţional de Biologie „George Emil Palade” Municipiu 3 3
Olimpiada de Fizică Sector 5 8 5 4 22
Concursul Naţional de Fizică PHI Naţională 3 5 9 12 29
Concursul Naţional de Matematică „Laurenţiu Panaitopol” Naţională 2 2
Concursul Naţional de Matematică „Lumina Math” Naţională 1 1
Olimpiada de Chimie Sector 4 1 5
Conc. Naţ. de Chimie „Lazăr Edeleanu” Sector 1 4 5
Olimpiada de Ştiinţe Socio-Umane Sector 1 1 1 3
Municipiu 1 1 1
Olimpiada de Tehnologie Sector 1 1 2
Municipiu 1 1 1
Olimpiada de Şah Sector 1 1
Olimpiada de Informatică Sector 1 1 2 2
TOTAL ELEVI CALIFICAŢI ÎN LOTURILE NAŢIONALE 19

Elevi calificati in loturile nationale  

Nr.crt Olimpiada/Concursul Numele şi prenumele elevului Clasa
1. Lingvistică Ivan Dragoş VI E
2. Lingvistică Stoian Alexia VI B
3. Lingvistică Ilie Ana VI B
4. Lingvistică Marin Natalia VIII D
5. Cultură şi Spiritualitate Românească Chiţu-Sinescu Traian VII A
6. Matematică Balaur Francesca V D
7. Matematică Sitaru Alexia VI E
8. Matematică Moldovan Andrei VII D
9. Limba şi Literatura Română Tserennadmid Mishell V B
10. Limba şi Literatura Română Banu Ioana V E
11. Limba şi Literatura Română Căpăţână Alexia V E
12. Limba şi Literatura Română Negrilă Andreea VIII C
13. Informatică Moldovan Andrei VII D
14. Informatică Constantinescu Ciprian VII E
15. Educaţie tehnologică Duduş Andrei VI E
16. Ştiinţe socio-umane Chiţu-Sinescu Traian VII A
17. Ştiinţe socio-umane Petrovan Diana VII A
18. Limba franceză Badea Mara VII B
19. Biologie Radu Raluca VII F

 

Rezultate etapele nationale ale olimpiadelor

 1. Moldovan Andrei, clasa a VII-a D – Premiul a II-lea si Medalie de aur – olimpiada matematica, calificat in lotul largit al Romaniei, calificat la Balcaniada de informatica
 2. Aelenei Alex, clasa a VII-a E – Mentiune si Medalie de argint – olimpiada informatica
 3. Banu Ioana, clasa a V-a E, – Mentiune si Premiu Special – Olimpiada de limba si literatura romana
 4. Badea Mara, clasa a VII-a B         – Mentiune – Olimpiada de limba franceza
 5. Căpățînă Alexia, clasa a V-a E, – Premiu Special – Olimpiada de limba si literatura romana
 6. Sitaru Alexia – Medalie de bronz – Olimpiada de matematica
 7. Constantinescu Ciprian – Medalie de bronz – Olimpiada de informatica

 

MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC 2018-2019 CONFORM O.M.E.N NR. 5485/2018

ETAPA PRETRANSFER CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢI

 • Lista condiţiilor specifice stabilite conform art.29 alin (2) şi alin (3) din Metodologia cadru aprobată prin O.M.E.N 5485 /2017

Lista conditiilor specifice alese in C.A al Şcolii Gimnaziale Nr. 79

 • Fişa de evaluare a lecţiei   Inspecţia specială la clasă în profilul postului

FIȘA DE EVALUARE A LECTIEI

 • Graficul susţinerii inspecţiilor la clasă etapa pretransfer  consimţit între unităţi perioada 13-26 aprilie 2018

GRAFIC SUSTINERE INSPECTIE LA CLASA – ETAPA MOBILITATE PRETRANSFER

ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR – CLASA PREGĂTITOARE – AN ȘCOLAR 2018-2019

1

 

 

 

 

 

 

LISTA ELEVILOR ADMIŞI ÎN CLASA PREGĂTITOARE  ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.79

AN ŞCOLAR 2018-2019

AMS_Report_1522427295439

 

 

În vederea înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019, vă invităm să studiați următoarele documente:

 • Anexa nr. 1 la ordinul M.E.N nr. 3242/23/02/2018, privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019;
 • Anexa nr. 2 la ordinul M.E.N nr. 3242/23/02/2018, privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019;

OMEN 3242

CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLII GIMNAZIALE NR.79

 • B-DUL. DIMITRIE CANTEMIR  NR. 2-10 ( nr. pare) ; NR. 1-49 ( nr. impare )
 • Str. RADU-VODĂ
 • Str. CIOBANU MIRCEA
 • Str. CRIȘULUI
 • Str. CUZA-VODĂ NR 2-48 (nr. pare ); NR. 43-55 (nr. impare )
 • Str. MIHNEA VODĂ
 • SPLAIUL UNIRII NR. 2-130 (nr. pare )
 • Str. OIȚELOR

PLANUL DE ȘCOLARIZARE PROPUS PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019

PLAN ȘCOLARIZARE CLASA PREGĂTITOARE AN ȘCOLAR 2018-2019

Numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare pentru clasa pregătitoare, an școlar 2018-2019:

 •  Nr. clase  = 4 / Număr elevi = 100

În conformitate cu lista locurilor aprobate de Inspectoratul Școlar al Municipiului București,

În ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.79,

NU SUNT LOCURI DISPONIBILE LA CLASA I PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019

     ZIUA PORȚILOR DESCHISE

ZIUA PORȚILOR DESCHISE

În unitatea noastră de învățământ , „ Ziua Porților Deschise ” se va desfășura sâmbătă 10 martie 2018 în intervalul orar 10.00 – 13.00. Părinții și viitorii elevi vor putea vizita sălile de clasă în care se desfășoară activitatea clasei pregătitoare și vor purta discuții cu personalul implicat în această activitate.

COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE

 • 08 martie  – 26 martie 2018
 • Completarea de către părinți online sau la sediul unității noastre de învățământ a cererii tip de înscriere prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte
 • Validarea cererii tip este obligatorie și se face la sediul școlii, conform următorului program:

LUNI – VINERI între orele 8.00 – 18.00

DOCUMENTE NECESARE LA COMPLETAREA / VALIDAREA CERERII TIP DE ÎNSCRIERE

 • CERTIFICAT NAȘTERE COPIL  (original și copie xerox)
 • ACT DE IDENTITATE PĂRINȚI (original și copie xerox)
 • DOCUMENTE DOVEDITOARE PENTRU ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR GENERALE SAU SPECIFICE
 • DOCUMENTUL ELIBERAT DE CMBRAE  (dacă este cazul) PRIVIND REZULTATUL POZITIV AL EVALUĂRII PSIHOSOMATICE
 • (Cererea tip de înscriere va fi validată numai la școală pe baza copiilor certificate conform cu originalul de către secretariatul școlii, prin comparare cu documentele originale)

 

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE CONFORM METODOLOGIEI

CRITERII GENERALE CONFORM METODOLOGIEI DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019

COPIII AI CĂROR PĂRINȚI SOLICITĂ ÎNSCRIEREA LA ȘCOALA DE CIRCUMSCRIPȚIE

 • Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți, situația copilului care provine de la o casă de copii/ centru de plasament ;
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • Existența unui frate sau a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE ALESE ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.79 ÎN ȘEDINȚA DIN  1 MARTIE 2018

CRITERII DE DEPARTAJARE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2018-2019 ALESE ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.79

Nr.crt. Criteriul specific Lista documentelor care sa dovedeasca indeplinirea criteriului
a) Domiciliul părinte/reprezentant legal/tutore în zona limitrofă circumscripţiei şcolare Copie act de identitate
b) Unul dintre părinţi are locul de muncă în circumscripţia şcolii Adeverinţă salariat din care să reiasă adresa locului de muncă
c) Unul dintre părinţi are locul de muncă în zona limitrofă circumscripţiei şcolare Adeverinţă salariat din care să reiasă adresa locului de muncă

 

PRECIZĂRI PRIVIND ACTIVITATEA DE EVALUARE PSIHOSOMATICĂ PLANIFICAREA ACTIVITĂȚII DE EVALUARE A NIVELULUI DE DEZVOLTARE PSIHOSOMATICĂ

 

 

 

 

SIMULARE  EVALUARE  NAȚIONALĂ  CLASA a VIII-a  5 – 6 MARTIE 2018

Adresa ISMB nr. 4332 din 21.02.2018 ref. OMEN 3109 din 29.01.2018 simulare EN2018(2)

Simularea Evaluării Naționale pentru elevii claselor a VIII-a se va desfășura:

Luni  05 martie – Limba și literatura română

Marți 06 martie – Matematică

Probele de examen se vor desfășura între orele  9 – 11.00

Accesul elevilor în sălile de examen se va face între orele  8 – 8.30 ( elevii vor avea asupra lor carnetul de elev)

După susținerea  Simulării Evaluării Naționale,  elevii claselor a VIII-a,  vor avea următorul program:

 

 Luni 05 martie 2018    Marți 06 martie 2018
               INTERVAL ORAR                  INTERVAL ORAR
 Clasa 11.30………12.20 12.30…………..13.20    Clasa 11.30………12.20 12.30……………13.20
 8 A Lb. engleză Matematică  8 A Chimie Religie
 8 B Matematică Geografie  8 B Istorie Lb. română
 8 C Latină Matematică  8 C Religie Fizică
 8 D Matematică Latină  8 D Geografie Fizică
 8 E Matematică Istorie  8 E Lb. franceză Lb. română

 

 • REPARTIZAREA ELEVILOR CLASELOR  a VIII-a  ÎN SĂLILE DE EXAMEN

lista elevi_repartizare_sala

 

Mult succes elevilor Școlii Gimnaziale Nr.79 !

 

 

Adresă ISMB nr. 4776/ 27.02.2018, referitoare la suspendarea cursurilor pentru perioada 28 februarie, 1 şi 2 martie 

Adesa ISMB suspendare cursuri zilele 28 februarie 1 si 2 martie 2018

 

Adresă ISMB nr. 4569/25.02.2018, referitoare la suspendarea cursurilor, luni şi marţi 26 -27 februarie 2018

adresa_scoli

 

Rezultatele elevilor participanți la Olimpiada de lectură -Faza pe sector -20.01.2018

Rezultate initiale Olimpiada de lectura

 

anunt extras regulament

anunt contestatie

Olimpiada Lectura ca abilitate de viață – 20 ianuarie 2018

lista elevi_repartizare_sala_2018 olav

REZULTATELE OBTINUTE LA TESTARE LA LIMBA ENGLEZĂ pentru Selecția elevilor participanți la Proiectul ERASMUS + . Apasa aici

REZULTATELE OBTINUTE LA TESTARE LA LIMBA ENGLEZĂ pentru Selecția elevilor participanți la Proiectul ERASMUS+

pot fi contestate pana pe data de 28.12.2017 Apasa aici. 

 

20.12.2017 TESTARE LA LIMBA ENGLEZĂ

Planificarea elevilor pentru interviu –  Selecția elevilor participanți la Proiectul ERASMUS + . APASA AICI

 

ANUNT

TESTAREA ELEVILOR PENTRU PARTICIPAREA LA MOBILITATILE DIN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+ „Education for a Sustainable Development”

PROBA SCRISA SI INTERVIU LA LIMBA ENGLEZA – Luni, 18.12.2017, ora 10.30-12.30

Proiectul se adreseaza copiilor din clasele a VI-a si a VII-a.

NOTA: In ziua testarii copii vor avea asupra lor o declaratie din partea parintilor prin care isi exprima acordul de participare la testare si acordul scris al parintilor de a gazdui elevii din tarile partenere.

CRITERII DE SELECTIE

 • Mediile obtinute la proba scrisa si la interviu, in ordine descrescatoare
 • Declaratie din partea parintilor prin care isi exprima acordul de a gazdui elevii din tarile partenere, pe durata mobilitatii de la Bucuresti
 • Media 10 la purtare (fara observatii individuale sau avertismente scrise)

Elevii vor pleca in urmatoare mobilitati:

 • Franta – 2 elevi
 • Polonia -2 elevi
 • Italia -2 elevi
 • Portugalia -2 elevi
 • Germania – 4 elevi

Testarea din 18.12.2017 se face pentru mobilitatile din Franta si Polonia. Pentru  celelalte mobilitati testarea va avea loc in februarie 2018. Participantii vor fi cazati la familii iar biletul de avion, cheltuielile de transfer, excursiile cu intrari la obiectivele turistice vor fi suportate din banii proiectului. De asemenea, vor primi si o suma de bani pentru cheltuieli personale.

Deplasarile sunt de duminica pana sambata –  7 zile. Plecarile au loc:

 • Franta: 8-14 aprilie 2018
 • Polonia: 27 mai – 2 iunie 2018
 • Italia – 11 -17 noiembrie 2018
 • Portugalia – 25-30 martie 2019
 • Germania -27 mai -01 iunie 2019

PARTICIPANTI IN PROIECT

 1. Oberschule Papanteich, Zum Dallmorgen 11, Schwulper, GERMANIA
 2. Zespol Szkol nr. 2 im.Stanislawa Lema Gimnazjum nr. 4, Koszalin, POLONIA
 3. Il SS Publio Virgilio Marone, Contrada Maddalena, s.n., Vico del Gargano, ITALIA
 4. Adrupamento de Escolas Rosa Romalho, Rua Professor, Celestino Costa 229, Barcelos, PORTUGALIA
 5. Lycee Polyvalent, Paul Mathou, 29 Avenue de Luchon, Gordan Polignan, FRANTA

EU flag-Erasmus+_vect_POS

 

Proiectul ,,Zâmbetul din cutie”

Scoala noastra este implicata intr-un proiect numit ,,Zâmbetul din cutie”, în care fiecare copil care doreste sa participe, pune intr-o cutie hăinuțe, rechizite, jucarii pe care nu le mai folosește sau lucruri cumparate, potrivite pentru o anumita varsta. Elevul care vrea sa dăruiască sigileaza cutia si își scrie pe ea numele, școala, dar si vârsta pentru care se potrivesc lucrurile din cutie.Miercuri 20.12.2017 este ultima zi cand pot fi aduse cutiile. Acestea vor fi ridicate de fundatia ,,Zâmbetul din cutie”, pentru a ajunge cat mai repede la copiii din zonele defavorizate din țară, in prag de Crăciun. Coordonatoarea proiectului este colega noastră, Mariana Alupei.

Bucuria de a darui este cu adevarat cea mai mare implinire sufleteasca in pragul Sfintelor Sarbatori!

zambetul-din-cutie-A3_2017-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aici puteti descarca programul elevilor pentru anul scolar 2017-2018:

program orar elevi an scolar 2017-2018                  

Aici puteti descarca structura anului scolar 2017-2018:

OMEN 3382_24.02.2017

Felicitări elevilor care au luat media 10 la admitere la liceu 2017

 • Gheorghe Maria Teodora

 • Pleșea Andreea Mihaela

Felicitări elevilor cu media 10 de la Evaluare națională

 • Ghenciulescu Nora

 • Savonea Ana

 • Pleșa Bogdan Gabriel

 • Diaconescu Maria Alexandra

 

Școala noastră a câstigat competiția „Şcoală Europeană” 2017.

Şcoală Europeană”este o competiție anuală organizată de Ministerul Educației Naționale ce se adresează unităților de învățământ preuniversitar care au derulat proiecte în cadrul programelor europene din domeniul educației și formării profesionale, tineretului și sportului (Socrates 1997-2006, LifeLongLearning 2007-2013 și Erasmus+ 2014-2020). Competiția constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-a avut asupra culturii organizaționale și a ethosului școlii.

scoala-europeana-nr-79-2017-2020

 

 

Mai multe detalii găsiți pe site-ul MINISTERULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE. Apasă aici.